Snart får också små företag meddelanden till Suomi.fi-applikationen

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Via tjänsten Meddelanden kan du skicka meddelanden till små företag som sysselsätter 1–9 personer. I slutet av våren kan företagen ta emot meddelanden i mobiltelefonen via Suomi.fi-applikationen.

Läs mer

Tjänstemannafunktionerna håller på att utvecklas

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Med hjälp av tjänstemannafunktionerna blir det möjligt att elektroniskt ge fullmakter och uträtta ärenden för flera instanser som för tillfället av olika orsaker inte omfattas av Suomi.fi-fullmakterna.

Läs mer

Påminnelse: Innehåll i Servicedatalagret som inte har uppdaterats arkiveras den 31 maj 2019 – kom ihåg att uppdatera din organisations innehåll!

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Om en tjänst eller servicekanal inte har redigerats på ett år arkiveras den automatiskt

Läs mer

Följ aktuella händelser inom digitalisering – beställ det nya nyhetsbrevet från Befolkningsregistercentralen!

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

I maj ger Befolkningsregistercentralen ut ett nytt nyhetsbrev där man tar upp en rad aktuella frågor och intressanta perspektiv inom digitalisering.

Läs mer

Månadens SDL-tips: Masspubliceringsfunktionerna förbättras i versionen som publiceras i maj

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Masspubliceringsfunktionerna kan från och med maj tas i bruk av alla SDL-användare, när den nya versionen av Servicedatalagret publiceras den 6 maj.

Läs mer