Suomi.fi-nättjänsten har nu teckenspråkigt innehåll även för företagare

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

På Suomi.fi-webbtjänsten har man publicerat det första teckenspråkiga innehållet för företagare om att grunda företag.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen deltar i ett internationellt samarbete för att möjliggöra gränsöverskridande uträttande av ärenden för någon annan

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Tjänster som Suomi.fi-fullmakter, vilka gör det möjligt att uträtta ärenden för någon annan, har också småningom börjat uppstå i andra EU-medlemsländer. I och med detta har behovet av gränsöverskridande elektroniska tjänster också ökat på andra håll.

Läs mer

Månadens SDL-tips: Länka rätt till e-tjänster som kräver elektronisk identifiering!

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Om du beskriver en e-tjänst i SDL som behöver en elektronisk identifiering ska du se till att länken blir rätt.

Läs mer

Suomi.fi Design System-biblioteket kommer att stöda utvecklarna av webbtjänster

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Suomi.fi Design System är ett bibliotek för färdiga och enhetliga användargränssnittskomponenter. Målet för komponentbiblioteket i gemensamt bruk är att stöda genomförandet av tillgänglighet inom offentliga e-tjänster.

Läs mer

Uträttande av ärenden vid magistraten automatiseras via Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

”Genom att vi använder Suomi.fi-tjänsterna blir kundbetjäningen snabbare och vi kommer att få en betydande minskning av de manuella behandlingsskedena”, berättar utvecklingschef Anu Aakula.

Läs mer