Riihimäki utnyttjar servicedatalagret Suomi.fi i sin chatbot

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

I början av januari började Riihimäki stad erbjuda sina invånare service med en chatbot som utnyttjar artificiell intelligens. Kunta-Kati har också utnyttjat uppgifterna i Suomi.fi-servicedatalagret i sina svar från och med början av maj.

Läs mer

Suomi.fi-meddelanden hjälper myndigheterna att tillhandahålla elektroniska tjänster i enlighet med den nya lagen

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Som en följd av den lag som trädde i kraft i april är myndigheterna skyldiga att ge möjlighet att ta emot meddelanden och dokument elektroniskt. Skyldigheterna i lagen kan fullgöras pålitligt och effektivt med hjälp av Suomi.fi-meddelanden.

Läs mer

Informationen om val av vårdenhet finns i fortsättningen i webbtjänsten Suomi.fi

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Vårdenhetsval.fi-webbplatsens innehåll om val av hälsostation, sjukhus och andra hälsotjänster flyttar till webbtjänsten Suomi.fi.

Läs mer

Suomi.fi-informationsleden stöder nu REST

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Suomi.fi-informationsledens nyaste programversion 6.21.0 har publicerats den 30 april 2019. En av de största reformerna i den nya versionen är att den ju erbjuder stöd för användningen och produktionen av REST-tjänster.

Läs mer

Utnyttja SDL-uppgifter på din organisations webbsidor: samservice och servicepunkter som exempel

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Via Servicedatalagrets öppna gränssnitt är det möjligt att söka SDL-uppgifter för olika system och nättjänster. Samservicens servicepunkter är ett exempel på SDL-data som det lönar sig för organisationerna att skaffa till sina egna webbsidor.

Läs mer