Gränssnittet för Suomi.fi-fullmakter har förnyats

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Det nya användargränssnittet för Suomi.fi-fullmakter har tagits i bruk tisdag 11 juni.

Läs mer

Nya metadata laddas inte upp och stöd för ibruktagande ges inte för Suomi.fi-identifikation i juli 2019

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Stödet för ibruktagande och uppdateringen av metadata för Suomi.fi-identifikation håller paus i juli 2019. Miljöerna etableras för att säkerställa funktionalitet och garantera kontinuitet.

Läs mer

Glad sommar!

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Vi önskar alla en trevlig sommar! Nästa Suomi.fi-nyhetsbrev publiceras i augusti.

Läs mer

Månadens SDL-tips: Sök innehåll i SDL med hjälp av gatuadress och telefonnummer

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Nu går det också att göra sökningar i SDL på gatuadress och telefonnummer.

Läs mer