VAAKA-projektet: Det går nu att beställa levnadsintyg och hemvistintyg i tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 10.06.2019

Befolkningsregistercentralen har i samarbete med magistraterna inom ramen för projektet VAAKA utvecklat tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet. I tjänsten kan en person beställa ett elektroniskt intyg om sig själv genom självbetjäning. Nästa utökas tjänsten med möjligheten att beställa intyg från person i beroendeställning och möjligheten att använda tjänsten på engelska.

Intygen beställs genom självbetjäning i tjänsten och levereras i elektronisk form. Ett intyg kostar 6 euro, och man får intyget direkt i tjänsten. Intyg som beställs i tjänsten är förmånligare än pappersversionerna som beställs vid magistraten, eftersom intygen sombeställs genom självbetjäning inte kräver åtgärder av en tjänsteman. Tjänsten utnyttjar Suomi.fi-identifikation och tjänsten Betalningar. Användare kan också ta i bruk Suomi.fi-meddelanden i tjänsten och ge sitt samtycke till att få alla myndighetsmeddelanden elektroniskt.

Elektroniska intyg har ett annat utseende än nuvarande intyg på papper. Elektroniskaintyg undertecknas eller stämplas inte av en tjänsteman vid magistraten. Däremot har de magistratens och Befolkningsregistercentralens logotyper samt en identifieringskod somsenare kan användas för att verifiera intygets riktighet på magistraten. Man kan bekanta sig med intygsmodellerna och tjänsten mer ingående på magistratens webbplats.