Befolkningsregistercentralen medverkar på Kommunmarknaden 11–12 september

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 07.06.2019

Den traditionella Kommunmarknaden ordnas i Kommunhuset i Helsingfors den 11–12 september. Det lönar sig att anteckna dagarna i kalendern eftersom även Befolkningsregistercentralen kommer att presentera sina tjänster under evenemanget.

På vår avdelning J1 (vån. K) kan du bland annat bekanta dig med tjänsterna för upprätthållande av byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet. Kommunmarknadens program kommer att omfatta informationsinslag om våra tjänster, så det lönar sig att ta del av programmet när evenemanget närmar sig.

Mer information om Kommunmarknaden finns på adressen kuntamarkkinat.fi

bilden: kuntamarkkinat.fi