Befolkningsregistercentralen medverkar även i år på SuomiAreena i Björneborg den 16–20.7!

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

På Medborgartorget kommer vi att demonstrera olika Suomi.fi-tjänster, bl.a. Meddelanden, Fullmakter och Nättjänsten. Kom och lär dig mer om hur Suomi.fi underlättar din vardag och hanteringen av e-tjänster för medborgare!

Läs mer

Uppstartsprojektet för produktionen av Befolkningsregistercentralens aktivkort har startats med en ny kortleverantör

Certifieringstjänster - 08.03.2018

Aktivkorten används omfattande vid identifiering i system och vid elektronisk signering i statens ämbetsverk, kommuner samt enheter inom social- och hälsovården.

Läs mer

Milstolpe uppnådd – över en miljon giltiga aktivkort

Certifieringstjänster - 08.03.2018

Antalet personcertifikat beviljade av Befolkningsregistercentralen överskred en miljon i januari och är nu uppe i cirka 1 003 870 stycken. Certifikaten används i kort för organisationer och social- och hälsovården som utfärdas av Befolkningsregistercentralen samt i personkort som utfärdas av polisen och utrikesministeriet.

Läs mer

Evenemang

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - Suomi.fi tjänster - 26.02.2018

Befolkningsregistercentralen presenterar Suomi.fi och sina certifierings- och befolkningsuppgiftstjänster under flera evenemang under våren.

Läs mer