Nya organisations- och social- och hälsovårdscertifikat har tagit i bruk från och med 3.12.2018

Certifieringstjänster - 12.12.2018

03.12.2018 har tagit Befolkningsregistercentralen (BRC) i bruk nya undercertifikat som beviljar nya organisations- och social- och hälsovårdscertifikat.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen tar hand om medborgarnas dataskydd

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen administrerar omfattande personregister och har därför alltid hanterat personuppgifter omsorgsfullt. Behandlingen av personuppgifter vid Befolkningsregistercentralen följer EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Läs mer

EU:s allmänna dataskyddsförordning och ändringar i avtalen om certifikattjänster

Certifieringstjänster - 06.06.2018

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, nedan förordningen, godkändes den 14 april 2016 och kraven i den börjar tillämpas före utgången av övergångsperioden den 25 maj 2018. Förordningen stärker individens rättigheter och friheter och samtidigt främjas utvecklingen av EU:s digitala inre marknad. Under övergångstiden ska organisationerna säkerställa att deras förfaringssätt motsvarar dataskyddsförordningen och göra de ändringar som krävs.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen har tagit i bruk Toimi-systemet

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen (Digitala tjänster och Befolkningsdatatjänster) har tagit i bruk servicehanteringssystemet Toimi för hantering av tjänstebegäranden och kommunikation i april. Systemet hjälper effektivera hanteringen av tjänstebegäranden.

Läs mer

Intresserat sorl under Social- och hälsovårdens ABD-dagar

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen deltog i Social- och hälsovårdens ABD-dagar den 22–23.5.2018 i Paviljonki i Jyväskylä. I en gemensam avdelning med FPA och THL presenterade vi social- och hälsovårdens certifikattjänster, Suomi.fi-fullmakter och den elektroniska anmälan till befolkningsdatasystemet.

Läs mer