VAAKA-projektet: Det går nu att beställa levnadsintyg och hemvistintyg i tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 10.06.2019

Befolkningsregistercentralen har i samarbete med magistraterna inom ramen för projektet VAAKA utvecklat tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet.

Läs mer

Certifikatkorten förnyas – Testkort med det nya chippet kan nu beställas!

Certifieringstjänster - 10.06.2019

Organisations- och SOTE-korten förnyas under hösten och vintern. Korten kommer att ha ett nytt chip med förbättrad datasäkerhet och dessutom uppgraderas kortens bildkvalitet.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen medverkar på Kommunmarknaden 11–12 september

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 07.06.2019

På vår avdelning J1 (vån. K) kan du bland annat bekanta dig med tjänsterna för upprätthållande av byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet.

Läs mer

En ny kundtjänst betjänar Befolkningsregistercentralens organisationskunder

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 07.06.2019

Befolkningsregistercentralen öppnade i början av mars en kundtjänst som betjänar företags- och organisationskunder på vardagar både per telefon och via e-post.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen överlämnade en utredning över medborgarnas alternativ för elektronisk identifiering till finansministeriet den 8 mars 2019

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - Suomi.fi tjänster - 25.03.2019

Befolkningsregistercentralens utredning lyfter fram nya förslag till lösningar för att förbättra den elektroniska identifieringens tillgänglighet och täckning

Läs mer