På det nordiska adressforumet presenterade man olika länders projekt och skapade nätverk

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Det nordiska adressforumet Nordic Address Forum 2019 hölls denna gång den 13–15 maj i Åbo. Allt som allt deltog 22 representanter från Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland i forumet år 2019.

Befolkningsregistercentralen representerades av  Markus Maunula, Tytti Ronkainen, Tommi Niemi, Jari Ylä-Kero och Ari Laukkonen. På årets adressforum deltog även representanter för Lantmäteriverket och Åbo stad.

Bilden: Linda Kavalto

På programmet fanns bland annat presentationer av de nordiska ländernas landsrapporter som gav information om pågående projekt och kommande projekt i deltagarländerna. Befolkningsregistercentralens utvecklingschef Jari Ylä-Kero berättade för deltagarna om Finlands unika befolkningsdatasystem och aktuella utvecklingsprojekt gällande systemet.

I workshopparna som ordnades under evenemanget reflekterade man över bland annat behovet av nya typer av adresser (adresser för utrymmen inuti byggnader, t.ex. Köpcentra, olika postpaketautomater och drönare). Diskussionen rörde även utmaningar gällande upprätthållande av adresser (t.ex. hur ändrade uppgifter kan delges dem som producerar kartapplikationer) samt förvarande av gamla uppgifter och platsnamn parallellt med nya vägadresser.

Tack till alla som deltog i evenemanget! Nästa år ordnas Nordic Address Forum på Island.

Du kan läsa om föredragen och övrigt material från forumet på vrk.fi fram till den 15 juli.