Befolkningsdatasystemets nya byggnadsklassification tas i bruk i september 2019

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Statistikcentralen förnyade byggnadsklassifikationen i december i fjol. Byggnadsklassifikationen 2018 ersätter byggnadsklassifikationen som använts från 1994. Den nya byggnadsklassifikationen motsvarar bättre byggandets nuläge och är mer detaljerad än den tidigare klassifikationen.

Reformen av fastighetsskattelagen är en viktig faktor som påverkat reformen av byggnadsklassifikationen. I och med lagen som uppskattas träda i kraft 2022 kommer värderingsuppgiften för en enskild byggnad att delvis fastställas enligt den nya byggnadsklassifikationen. Därför har byggnadsklassifikationen i fortsättningen en väsentlig inverkan på kommunens fastighetsbeskattningsutfall.

Ibruktagandet av den nya byggnadsklassifikationen i befolkningsdatasystemet

Som en del av den nya fastighetsskattelagsreformen kommer den nya byggnadsklassifikationen att tas i bruk även i befolkningsdatasystemet (BDS). Arbetet har förberetts sedan juni 2018 i samarbete mellan Statistikcentralen, Skatteförvaltningen, Finlands kommunförbund och kommunernas byggnadstillsyns systemleverantörer. 

Befolkningsregistercentralen inledde i början av året ett projekt vars syfte är att ta i bruk en ny byggnadsklassifikation i BDS. Den nya 4-siffriga byggnadsklassifikationen tas till en början i bruk vid sidan av den gamla 3-siffriga klassifikationen. De ändringar som utförs i projektet riktas främst mot datastrukturen i BDS:s byggnads- och bostadsdatabas, gränssnitten och direktanvändningstjänsterna för byggnads- och bostadsuppgifterna samt BDS:s informationstjänster.

Byggnadsklassifikationen tas i bruk den 1 september 2019. Då skapas en ny byggnadsklass för alla byggnader och byggprojekt i BDS parallellt med den gamla byggnadsklassen. Den gamla uppgiften om byggnadsklass blir alltså för närvarande kvar i BDS.  Ibruktagandet av den nya byggnadsklassen påverkar inte anmälningstrafiken om nuvarande byggnadsprojektuppgifter från kommunerna till Befolkningsregistercentralen.

Mer information om den nya byggnadsklassifikationen och ibruktagandet av den