Ändringsdatatjänsten börjar förnyas

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Den ändringsdatatjänst som Befolkningsregistercentralen erbjuder förnyas. Målet är att material i tjänsten som erbjuds den offentliga förvaltningens organisationskunder ska uppdateras i en mer flexibel rytm.

Den nya ändringsdatatjänsten genomförs i form av en modern gränssnittstjänst som stöder till exempel teckenuppsättningen UTF8 som används i bland annat samiska namn.

Den nuvarande ändringsdatatjänsten används vid sidan av den nya ändringsdatatjänsten under en övergångstid, vars längd fastställs senare.

Pilottestningen av den framtida ändringsdatatjänsten inleds hösten 2019. Vi berättar mer om förnyelsen i nästa nyhetsbrev.

Bekanta dig med tjänsten

Mer information:

produktchef Outi Tulokas, outi.tulokas(at)vrk.fi
utvecklingschef Anu Aakula, anu.aakula(at)vrk.fi