En permanent lägenhetsbeteckning skapas för befolkningsdatasystemet år 2018

Befolkningsuppgiftstjänster - 06.06.2018

En permanent lägenhetsbeteckning införs 2018 bland datainnehållet i befolkningsdatasystemet. Alla lägenheter som redan finns i byggnads- och fastighetsregistret får en beteckning.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen medverkar även i år på SuomiAreena i Björneborg den 16–20.7!

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

På Medborgartorget kommer vi att demonstrera olika Suomi.fi-tjänster, bl.a. Meddelanden, Fullmakter och Nättjänsten. Kom och lär dig mer om hur Suomi.fi underlättar din vardag och hanteringen av e-tjänster för medborgare!

Läs mer

VTJ-rajapinta stöder digitaliseringen av kommunernas system

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Med gränssnittet kan kommunen med sin egen applikation hämta uppgifter från befolkningsdatasystemet i realtid dygnet runt.

Läs mer

VAAKA-projektet startar

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Befolkningsregistercentralens HETI-projekt och projektet för utvecklingen av magistraternas verksamhet Digi3A slogs samman till ett projekt i januari 2018.

Läs mer

Anmäl dig till pilotnätkurs för administration av byggnadsuppgifter

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Pilotprojektet riktar sig till alla anställda vid kommuner och magistrater som arbetar med byggnads- och lägenhetsuppgifter.

Läs mer