Befolkningsregistercentralen tar hand om medborgarnas dataskydd

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen administrerar omfattande personregister och har därför alltid hanterat personuppgifter omsorgsfullt. Behandlingen av personuppgifter vid Befolkningsregistercentralen följer EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen har tagit i bruk Toimi-systemet

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen (Digitala tjänster och Befolkningsdatatjänster) har tagit i bruk servicehanteringssystemet Toimi för hantering av tjänstebegäranden och kommunikation i april. Systemet hjälper effektivera hanteringen av tjänstebegäranden.

Läs mer

Så här förnyas namnlagen

Befolkningsuppgiftstjänster - 06.06.2018

Den nya namnlagen träder i kraft den 1 januari 2019. I och med att namnlagen revideras görs också ändringar i befolkningsdatasystemet. Om din organisation söker namnuppgifter om individer ur befolkningsdatasystemet, kan resultatet efter årsskiftet bli exempelvis fyra förnamn och olika dubbla efternamn.

Läs mer

Intresserat sorl under Social- och hälsovårdens ABD-dagar

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen deltog i Social- och hälsovårdens ABD-dagar den 22–23.5.2018 i Paviljonki i Jyväskylä. I en gemensam avdelning med FPA och THL presenterade vi social- och hälsovårdens certifikattjänster, Suomi.fi-fullmakter och den elektroniska anmälan till befolkningsdatasystemet.

Läs mer

Anmäl dig till Byggnadsuppgifter i medvind 2018 Båtseminarium

Befolkningsuppgiftstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen ordnar ett båtseminarium i fantastisk havsmiljö. Seminariet går på finska och är avsett för dem som behandlar fastighets-, byggnads- och bostadsuppgifter vid magistrater och kommuner. Seminariet går av stapeln på M/S Silja Serenade 27–29.11.2018.

Läs mer