Byggnadsklassificeringen förnyas – och är enklare att använda

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Den nya byggnadsklassificeringen siktar mot en bättre kvalitet på informationen och en enhetlighet i de olika aktörernas datasystem. Nytt är även verktyget för byggnadsklassificering som gör det lättare att tillämpa de nya klasspecifika beskrivningarna och klassifikationerna.

Läs mer

Byggnadsbeteckningar som saknas eller som kräver korrigering ska meddelas senast 27.12.

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Vi påminner kommunerna om att byggnadsbeteckningar som saknas eller som kräver korrigering ska skickas till Befolkningsregistercentralen senast 27.12.2018 så att de kan levereras till Skatteförvaltningen före årets slut. Skatteförvaltningen måste hinna kontrollera alla uppgifter som kommer via Befolkningsregistercentralen och spara dem som grund för fastighetsbeskattningen för 2019.

Läs mer

Anmäl dig till nätkursen Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito väestötietojärjestelmässä

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Är du intresserad av underhåll av byggnads- och lägenhetsuppgifter i befolkningsdatasystemet (BDS) eller vill du vidare utveckla ditt kunnande i dessa uppgifter? Anmäl dig till nätkursen Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito väestötietojärjestelmässä!

Läs mer

Båtseminariet Byggnadsuppgifter i medvind 2018 var en succé

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Befolkningsregistercentralen ordnade ett båtseminarium den 27–29 november för personer som hanterar magistraternas och kommunernas byggnads- och lägenhetsuppgifter. Det slutsålda seminariet samlade sammanlagt 145 deltagare.

Läs mer

Nya förfaranderegler för befolkningsdatasystemets informationstjänst och spärrmarkering har godkänts

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Ledningsgruppen vid Befolkningsregistercentralen godkände i oktober nya förfaranderegler för befolkningsdatasystemets informationstjänst och spärrmarkering.

Läs mer