Befolkningsregistercentralen överlämnade en utredning över medborgarnas alternativ för elektronisk identifiering till finansministeriet den 8 mars 2019

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - Suomi.fi tjänster - 25.03.2019

Befolkningsregistercentralens utredning lyfter fram nya förslag till lösningar för att förbättra den elektroniska identifieringens tillgänglighet och täckning

Läs mer

Bekanta dig med Statistikcentralens tjänst byggnadsklassificeraren

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

I december i fjol publicerade Statistikcentralen byggnadsklassificeringen 2018. Klassificeringen blev på samma gång en del av JHS-rekommendationen (JHS 186). Ett centralt mål för revideringen av byggnadsklassificeringen var att modernisera den så att den bättre motsvarar dagens byggande.

Läs mer

Den permanenta byggnadsbeteckningen framgår bl.a. av fastighetsskattesedeln

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

På senare tid har Befolkningsregistercentralen kontaktats av medborgare som frågat efter den bestående byggnadsbeteckningen, som behövs när ett energicertifikat ska upprättas för en byggnad.

Läs mer

Förfarandet för att godkänna handlingar förenklas i EU-länderna

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

EU-förordningen om framläggande av vissa officiella handlingar trädde i kraft 16 februari 2019. Förordningen syftar till att förenkla de formella förfarandena för godkännande av handlingar.

Läs mer

Eevi och Eeli var de populäraste förnamnen år 2018

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Eevi och Eeli, som toppade namnligan. 304 flickebarn fick som första förnamn Eevi, medan 404 pojkar fick heta Eeli.

Läs mer