Samarbetsgruppen för underhållet av byggnadsuppgifterna i Befolkningsdatasystemet samlades i Kouvola

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Samarbetsgruppen för underhållet av byggnadsuppgifterna i Befolkningsdatasystemet samlades i Kouvola den 7–8 augusti.

Läs mer

Den nya byggnadsklassificeringen har tagits i bruk i befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Från den 1 september har det skapats nya byggnadsklasser för byggnader och byggprojekt som finns i befolkningsdatasystemet.

Läs mer

Nya funktioner i tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Todistukset väestötietojärjestelmästä -palveluun on lisätty mahdollisuus tilata todistus huollettavasta. Tämän lisäksi palvelun käyttökieleksi on lisätty englanti.

Läs mer

På det nordiska adressforumet presenterade man olika länders projekt och skapade nätverk

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Allt som allt deltog 22 representanter från Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland i forumet år 2019.

Läs mer

Ändringsdatatjänsten börjar förnyas

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Den ändringsdatatjänst som Befolkningsregistercentralen erbjuder förnyas. Målet är att material i tjänsten som erbjuds den offentliga förvaltningens organisationskunder ska uppdateras i en mer flexibel rytm.

Läs mer