Rösta på din favorit i Suunnannäyttäjät-tävlingen!

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Bekanta dig med kandidaterna och rösta på din favorit!

Lue lisää

Meddelanden från Trafi till den elektroniska brevlådan för Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 25.04.2018

Trafi börjar använda den elektroniska brevlådan för Suomi.fi-meddelanden till kommunikationen mellan medborgare och myndigheter.

Lue lisää

Ökad kännedom om Suomi.fi-webbtjänsten bland företagare

Suomi.fi tjänster - 25.04.2018

Kännedomen om Suomi.fi-webbtjänstens företagssektion har ökat märkbart bland befintliga och blivande företagare under det senaste halvåret.

Lue lisää

Skogscentralen först med att ersätta Katso-tjänsten med Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi tjänster - 25.04.2018

Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation ersätter Katso-tjänsten stegvis fram till 2019. Skogscentralen var först med att övergå från Katso till Suomi.fi-tjänsterna i sin tjänst MinSkog.fi.

Lue lisää

Du kan nu uträtta ärenden för någon annans del i Kajanalands Omasote

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Omasote-tjänsten som erbjuds av Kajanalands samkommun för social- och hälsovård har nu tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter.

Lue lisää

Agil utveckling av Suomi.fi-tjänsterna på Befolkningsregistercentralen

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Den övergripande utvecklingen av digitala tjänster förutsätter agila arbetsmetoder. BRC håller just nu på att se över sina arbetssätt och anpassa dem till helhetsbetonad, agil utveckling.

Lue lisää

Uppgifter om dina händelser på Suomi.fi-nättjänsten

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

På Suomi.fi-nättjänsten kan du kolla uppgifter om dina händelser från och med maj.

Lue lisää

Suomidigi belönar utvecklare av digitala tjänster – anmäl ditt team till Suunnannäyttäjät-tävlingen

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

I Suunnannäyttäjät-tävlingen belönas ett team vars insats underlättar medborgarnas vardag och som bra kan utnyttjas i andra organisationer.

Lue lisää

Digitaliseringens sus på Spring Splash – Keväthumaus

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Spring Splash – Keväthumaus, toppmötet för digitalisering samlade de finländska föregångarna inom den digitala boomen till Finlandiahuset den 11 april 2018.

Lue lisää

Evenemang

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Befolkningsregistercentralen presenterar Suomi.fi och sina certifierings- och befolkningsuppgiftstjänster under flera evenemang under våren. Kom till vår mässavdelning för att diskutera hur våra tjänster kan vara till nytta såväl för din organisation som för dig som medborgare!

Lue lisää

Kom ihåg SDL-klinikerna!

Suomi.fi tjänster - 24.04.2018

Utbildningarna och klinikerna om Suomi.fi-servicedatalagret (SDL) fortsätter.

Lue lisää

Suomi.fi-nättjänsten utvecklas för att stöda vård- och landskapsreformerna – en prototyp på kommande till användargemenskapen

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Suomi.fi-nättjänsten utvecklas för att stöda regeringens vård- och landskapsreformer. Under det s.k. SuoJa-projektets gång utvecklas regionala vyer till tjänsterna och det handledande innehållet i Suomi.fi med hjälp av vilka användarna kan se tjänsterna i sitt landskap och landskapets andra innehåll.

Lue lisää

EIDAS-identifikationen gynnar européernas mobilitet och myndighetsärendena över landsgränserna

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

EIDAS-identifikationen möjliggör användningen av den offentliga förvaltningens elektroniska tjänster i Europa över landsgränserna och gör det därmed enklare för människor och företag att uträtta sina ärenden samt underlättar mobiliteten.

Lue lisää

Infomöte 25.4.2018 – Hur ska kommunen ta bruk Suomi.fi-meddelanden?

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Suomi.fi-meddelanden gör det möjligt att skicka myndighetspost till medborgare elektroniskt. Hur kan kommunerna se till att Meddelande-tjänsten medför fördelar?

Lue lisää

Databanken Lyckade lösningar för arbetslivet har nu publicerats i Suomi.fi.

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Databanken Lyckade lösningar för arbetslivet har nu publicerats i Suomi.fi. I databanken har samlats lyckade lösningar, det vill säga god praxis och erfarenheter från arbetsplatser.

Lue lisää

Företagarnas tjänst Mitt FöretagsFinland förnyas

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Nättjänsten Yrityssuomi.fi blev en del av Suomi.fi-nättjänsten i början av året. Nu har det även kommit ändringar i Mitt FöretagsFinland-tjänsten då webbarbetsplatsen uppdaterades den 27 mars 2018.

Lue lisää

Suomi.fi-podcasterna fortsätter på våren!

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Befolkningsregistercentralen fortsätter serien av Suomi.fi-podcaster. I vår publiceras sex nya avsnitt.

Lue lisää

Ögon- och öronöppnande samarbete på Tillgänglighetsmingel

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Företrädare för statsförvaltningen, specialgrupper och seniorer utvecklade nya, tillgängliga digitala tjänster på Tillgänglighetsmingel, som ordnades 20–21.3.

Lue lisää

Delta i en workshop som utvecklar den offentliga förvaltningens digitjänster i Tammerfors 17 april eller i Helsingfors 4 maj

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Du som arbetar med digitaliseringen nom den kommunala eller den statliga sektorn, anmäl dig till Suomidigi-workshoppen! Workshoppen planerar tjänsterna som stöd för utvecklingen av den offentliga förvaltningens digitjänster genom samutveckling.

Lue lisää

Infotillfälle om anmälan till digistödets pilotprojekt den 5 april 2018

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Finansministeriet ordnar ett online-evenemang den 5 april kl. 12–13 om hur till exempel ett landskap eller ett landskapsförbund kan anmäla sig som digistödspilot.

Lue lisää

Kom ihåg SDL-klinikerna!

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Utbildningarna och klinikerna om Suomi.fi-servicedatalagret fortsätter

Lue lisää

Informationstillfällen om Suomi.fi-fullmakter för kundorganisationerna

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Ett utbildnings- och diskussionstillfälle ordnas för kundtjänsterna vid de organisationer som tagit i bruk Suomi.fi-fullmakter.

Lue lisää

Evenemang

Suomi.fi tjänster - 27.03.2018

Befolkningsregistercentralen presenterar Suomi.fi och sina certifierings- och befolkningsuppgiftstjänster under flera evenemang under våren. Kom till vår mässavdelning för att diskutera hur våra tjänster kan vara till nytta såväl för din organisation som för dig som medborgare!

Lue lisää

Uppstartsprojektet för produktionen av Befolkningsregistercentralens aktivkort har startats med en ny kortleverantör

Certifieringstjänster - 08.03.2018

Aktivkorten används omfattande vid identifiering i system och vid elektronisk signering i statens ämbetsverk, kommuner samt enheter inom social- och hälsovården.

Lue lisää

VTJ-rajapinta stöder digitaliseringen av kommunernas system

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Med gränssnittet kan kommunen med sin egen applikation hämta uppgifter från befolkningsdatasystemet i realtid dygnet runt.

Lue lisää

VAAKA-projektet startar

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Befolkningsregistercentralens HETI-projekt och projektet för utvecklingen av magistraternas verksamhet Digi3A slogs samman till ett projekt i januari 2018.

Lue lisää

Anmäl dig till pilotnätkurs för administration av byggnadsuppgifter

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Pilotprojektet riktar sig till alla anställda vid kommuner och magistrater som arbetar med byggnads- och lägenhetsuppgifter.

Lue lisää

Tillämpning av EU:s allmänna dataskyddsförordning i Befolkningsregistercentralens informationstjänster

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Tillämpningen av EU:s mycket omtalade allmänna dataskyddsförordning påbörjas den 25.5.2018.

Lue lisää

Rakennustiedot myötätuulessa 2018 båtseminarium

Befolkningsuppgiftstjänster - 08.03.2018

Befolkningsregistercentralen anordnar ett finskspråkigt båtseminarium den 27–29.11.2018 på fartyget M/S Silja Serenade på sträckan Helsingfors–Stockholm–Helsingfors.

Lue lisää