Offentliga sektorn övar på att kontrollera säkerhetsöverträdelser som gäller personuppgifter i gemensam TAISTO-övning

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

Finansministeriet inbjuder alla aktörer inom offentlig förvaltning till övningen TAISTO i november

Lue lisää

Utvecklingen av X-Road-teknologin för Suomi.fi informationsleden inleds i NIIS-institutet

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

X-Road –teknologin, som utgör grunden för Suomi.fi-servicekanalen, har hittills utvecklats i Finland och Estland. Nu överförs utvecklingen av X-Road –teknologins kärnkomponenter till et finsk-estniskt gemensamt institut.

Lue lisää

Suomi.fi-identifikation har flyttats till Suomi.fi-serviceadministrationen 6.6.2018

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

Ibruktagandet och administrationen av Suomi.fi-identifikation har flyttats till Suomi.fi-serviceadministrationens webbplats

Lue lisää

Välkommen med i SDL:s utvecklingsgrupp!

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

Vi söker nu nya medlemmar till utvecklingsgruppen. Anmäl dig med!

Lue lisää

Test av en automatisk tesaurus för att underlätta beskrivningen av innehållet i Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

En automatisk tesaurus tas i testbruk 25.6.

Lue lisää

Logga in i Suomi.fi-webbtjänsten och börja använda favoriter!

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

När du loggar in på webbtjänsten Suomi.fi kan du lägga till de länkar du behöver eller ofta använder som dina favoriter.

Lue lisää

SDL-kliniker och effektiva workshoppar i sommar

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

I juni och augusti hålls SDL-kliniken normalt på fredagar mellan klockan 9 och 10. I juli hålls kliniken endast fredagen den 13 juli.

Lue lisää

Glad sommar!

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

Vi önskar alla en trevlig sommar! Nästa Suomi.fi-nyhetsbrev publiceras i augusti.

Lue lisää

Befolkningsregistercentralen tar hand om medborgarnas dataskydd

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen administrerar omfattande personregister och har därför alltid hanterat personuppgifter omsorgsfullt. Behandlingen av personuppgifter vid Befolkningsregistercentralen följer EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Lue lisää

EU:s allmänna dataskyddsförordning och ändringar i avtalen om certifikattjänster

Certifieringstjänster - 06.06.2018

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679, nedan förordningen, godkändes den 14 april 2016 och kraven i den börjar tillämpas före utgången av övergångsperioden den 25 maj 2018. Förordningen stärker individens rättigheter och friheter och samtidigt främjas utvecklingen av EU:s digitala inre marknad. Under övergångstiden ska organisationerna säkerställa att deras förfaringssätt motsvarar dataskyddsförordningen och göra de ändringar som krävs.

Lue lisää

Befolkningsregistercentralen har tagit i bruk Toimi-systemet

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen (Digitala tjänster och Befolkningsdatatjänster) har tagit i bruk servicehanteringssystemet Toimi för hantering av tjänstebegäranden och kommunikation i april. Systemet hjälper effektivera hanteringen av tjänstebegäranden.

Lue lisää

Så här förnyas namnlagen

Befolkningsuppgiftstjänster - 06.06.2018

Den nya namnlagen träder i kraft den 1 januari 2019. I och med att namnlagen revideras görs också ändringar i befolkningsdatasystemet. Om din organisation söker namnuppgifter om individer ur befolkningsdatasystemet, kan resultatet efter årsskiftet bli exempelvis fyra förnamn och olika dubbla efternamn.

Lue lisää

Intresserat sorl under Social- och hälsovårdens ABD-dagar

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen deltog i Social- och hälsovårdens ABD-dagar den 22–23.5.2018 i Paviljonki i Jyväskylä. I en gemensam avdelning med FPA och THL presenterade vi social- och hälsovårdens certifikattjänster, Suomi.fi-fullmakter och den elektroniska anmälan till befolkningsdatasystemet.

Lue lisää

Anmäl dig till Byggnadsuppgifter i medvind 2018 Båtseminarium

Befolkningsuppgiftstjänster - 06.06.2018

Befolkningsregistercentralen ordnar ett båtseminarium i fantastisk havsmiljö. Seminariet går på finska och är avsett för dem som behandlar fastighets-, byggnads- och bostadsuppgifter vid magistrater och kommuner. Seminariet går av stapeln på M/S Silja Serenade 27–29.11.2018.

Lue lisää

En permanent lägenhetsbeteckning skapas för befolkningsdatasystemet år 2018

Befolkningsuppgiftstjänster - 06.06.2018

En permanent lägenhetsbeteckning införs 2018 bland datainnehållet i befolkningsdatasystemet. Alla lägenheter som redan finns i byggnads- och fastighetsregistret får en beteckning.

Lue lisää

Befolkningsregistercentralen medverkar även i år på SuomiAreena i Björneborg den 16–20.7!

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 06.06.2018

På Medborgartorget kommer vi att demonstrera olika Suomi.fi-tjänster, bl.a. Meddelanden, Fullmakter och Nättjänsten. Kom och lär dig mer om hur Suomi.fi underlättar din vardag och hanteringen av e-tjänster för medborgare!

Lue lisää

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska visa vägen för digitaliseringen och betjäna medborgarna i olika livsskeden

Suomi.fi tjänster - 29.05.2018

I början av 2020 inleder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sin verksamhet. Myndigheten kommer i administrativt hänseende att bygga på den nuvarande Befolkningsregistercentralen.

Lue lisää

Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Skatteförvaltningen tar i bruk Suomi.fi-fullmakter för skötseln av skatteärenden från början av november 2018. Fullmakterna kan användas i fortsättningen av både privatpersoner och företagskunder.

Lue lisää

Tillfälligt avtal undertecknat för utskrifts-, kuverterings- och distributionstjänst för Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Befolkningsregistercentralen har ingått ett tillfälligt tjänsteavtal med Edita Prima Ab förutskrift, kuvertering och distribution av Suomi.fi-meddelanden. Genom avtalet kan Befolkningsregistercentralen erbjuda kundorganisationer som använder Suomi.fi-meddelanden möjligheten att skicka papperspost via en centraliserad tjänst.

Lue lisää

Suomi.fi-informationsleden utvecklas i framtiden med gemensamma krafter

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Befolkningsregistercentralen har haft ansvaret för utvecklingen av Suomi.fi-informationsleden på nationell nivå i Finland. Nu ska utvecklingsarbetet med anknytning till de centrala komponenterna i programvaran X-Road överföras till Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS).

Lue lisää

Anställningsguide hjälper arbetsgivare att planera anskaffningen av arbetskraft

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

En tredje guide – en anställningsguide för arbetsgivare – har publicerats på Suomi.fi:s företagssidor.

Lue lisää

Suomi.fi-tjänsterna utvidgas: Elektroniska myndighetsmeddelanden till småföretag införs hösten 2018

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

I slutet av 2018 utvidgas utbudet av Suomi.fi-tjänster ut företagens synvinkel, när Befolkningsregistercentralen tar i bruk en funktion avsedd för småföretag i tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Lue lisää

Ny anvisning för beskrivning av serviceställen

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

En ny anvisning om hur man beskriver serviceställen har publicerats

Lue lisää

Nya metadata laddas inte upp och stöd för ibruktagande ges inte för Suomi.fi-identifikation i juli 2018

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Stödet för ibruktagande och uppdateringen av metadata för Suomi.fi-identifikation håller paus i juli 2018. Miljöerna etableras för att säkerställa funktionalitet och garantera kontinuitet.

Lue lisää

Suomi.fi-serviceadministrationen har öppnats - först integrerades Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Ibruktagandet och administreringen av Suomi.fi-servicedatalagret har överförts till webbplatsen för Serviceadministrationen. Serviceadministrationen är en självbetjäningsportal riktad till organisationer, där nya organisationer kan bekanta sig med servicedatalagret och börja använda det.

Lue lisää

Utveckling av digitaliseringens stöd: den andra workshoppen för att öka förståelsen för kunderna

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Vilken typ av servicehelhet skulle stöda just dig som arbetar för att främja digitaliseringen och utveckla digitala tjänster? Suomidigi deltar i arbetet med att ta fram ett svar på den här frågan i nära samarbete med projektet för Suomi.fi-serviceleverantörerna (SuoPa).

Lue lisää

Finansministeriets nyhetsbrev ger fart åt tillgänglighet

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Vem gäller tillgänglighetskraven? När träder lagstiftningen i kraft? Var hittar jag mer information? Svar på dessa frågor ger finansministeriets nya nyhetsbrev

Lue lisää

På Valtio Expo bollade man bollar – inte kunder

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

Befolkningsregistercentralen deltog på Statskontorets evenemang Valtio Expo tisdagen den 8 maj på Marina Congress Center. Valtio Expo är statsförvaltningens största mässa och i år deltog ett tusental experter och beslutsfattare från statsförvaltningen. Antalet utställare var drygt 70. Evenemanget arrangerades nu för tionde året i rad.

Lue lisää

SDL-kliniker och effektiva workshoppar i sommar

Suomi.fi tjänster - 25.05.2018

I juni och augusti hålls SDL-kliniken normalt på fredagar mellan klockan 9 och 10. I juli hålls kliniken endast fredagen den 13 juli.

Lue lisää