Suomi.fi-podcasterna fortsätter i november

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

Suomi.fi-podcasterna fortsätter i november med sex nya avsnitt. Det första avsnittet publiceras måndagen den 5 november 2018.

Lue lisää

Hur står det till med Suomidigi?

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

Anmäl dig till vårt evenemang den 22 november 2018 och kom med och lyssna till hur det står till med SuoPa-projektet och Suomidigi och hur de utvecklas.

Lue lisää

Vägvisarna inom den offentliga förvaltningens digitalisering belönades i Ständerhuset

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

I tävlingen Suunnannäyttäjät som arrangerades av Suomidigi letade man efter ett projekt eller en digigärning som helt eller delvis förverkligas inom den offentliga förvaltningen och fungerar som ett exempel för silofri och kundorienterad utveckling.

Lue lisää

Nya metadata laddas inte upp och stöd för ibruktagande ges inte för Suomi.fi-identifikation 20.12.2018-6.1.2019

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

Stödet för ibruktagande och uppdateringen av metadata för Suomi.fi-identifikation håller paus på jultiden. Miljöerna etableras för att säkerställa funktionalitet och garantera kontinuitet.

Lue lisää

Kommuninvånarnas blankettärenden hanteras datasäkert och behändigt genom Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I kommunerna sköts många ärenden med webblanketter. Blanketterna måste röra sig absolut datasäkert eftersom de ofta innehåller personuppgifter och till och med känsliga uppgifter.En enkel lösning för pålitliga blanketter är Suomi.fi-meddelanden.

Lue lisää

Många nya egenskaper i tjänsten Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I fortsättningen skickas fullmaktsgivaren ett larm om att någon begärt fullmakt, fullmakter för skötsel av ett företags ärenden utvidgas i Suomi.fi-fullmakter och mycket annat nytt!

Lue lisää

På internationella X-Road-gemenskapens möte skapades en vision om X-Roads framtid

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

Evenemanget har ordnats flera år tidigare, men i år var det betydligt mer internationellt - det fanns rikligt med deltagare från mer än tio olika länder.

Lue lisää

I SDL-forumet diskuteras Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I början av september öppnades ett diskussionsforum på nätet för användare av Suomi.fi-servicedatalagret (SDL). Forumet erbjuder en enkel miljö, där SDL-användare kan diskutera sinsemellan och dela med sig av sina erfarenheter och praktiska tips.

Lue lisää

Nu är det möjligt att hantera Suomi.fi-mobilappens enheter också i nättjänsten

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

En förnyelse som förbättrar Suomi.fi-mobilappens datasäkerhet har genomförts i Suomi.fi-nättjänsten. I fortsättningen kan du i Suomi.fi-nättjänsten kontrollera på vilka enheter du har installerat mobilappen.

Lue lisää

Befolkningsregistercentralen befrämjar webbtjänsternas tillgänglighet - se videon!

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

På den nya videon berättar vi hur tillgängligheten tas i beaktande i utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna.

Lue lisää

Anmäl dig till utbildningarna om Servicedatalagret i slutet av året!

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

I höst ordnar Befolkningsregistercentralen Skype-utbildningar om Suomi.fi-servicedatalagret

Lue lisää

Digikompassi hjälper kommuner att utnyttja digitaliseringen – ladda ned spelet gratis

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

Digikompassi (Digikompassen) är ett verktyg för gemensam utveckling och ett gratis spel som kommunens arbetstagare, olika intressegrupper och kommuninvånare kan bearbeta tillsammansför reformer inom kommunen och som stöd för digitaliseringen.

Lue lisää

Ansökningstiden för stöd för Suomi.fi-meddelanden har förlängts!

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

Finansministeriet beviljar stöd för åtgärder som påskyndar ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Finansministeriet har förlängt ansökningstiden fram till den 31 januari 2019.

Lue lisää

Kom ihåg Suomi.fi-informationsmöterna!

Suomi.fi tjänster - 26.09.2018

Syftet med Suomi.fi-informationsmötena är att ge aktuell information för Suomi.fi-tjänsternas kundorganisationer samt för de som är intresserade av utveckling inom SuoJa-, SuoPa- och YTI-projekten.

Lue lisää

En ny basbeskrivning för det digitala stödet – tjänsternas sökbarhet utvecklas

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

En enhetlig information betjänar på bästa sätt både de som erbjuder digitalt stöd och de medborgare som letar efter digitalt stöd.

Lue lisää

X-Road-gemenskapens evenemang i Tallinn den 12 september 2018 – kom med!

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Evenemanget behandlar intressanta och dagsaktuella teman kring X-Road.

Lue lisää

Offentliga förvaltningen övar på att hantera säkerhetsöverträdelser som gäller personuppgifter i gemensam TAISTO18-övning

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

I TAISTO övar man på de verksamhetsmodeller och processer som behövs vid datasäkerhetsavvikelser och säkerhetsöverträdelser som gäller personuppgifter.

Lue lisää

Katso-tjänsten upphör vid utgången av 2019

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

I stället för Katso-koderna börjar stark elektronisk autentisering tillämpas. Katso-tjänstens roller och fullmaktsfunktioner kan ersättas med Suomi.fi-fullmakter

Lue lisää

Delta i utvecklingen: Välkommen med i Suomi.fi-användarsamfundet!

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

I Suomi.fi-användarsamfundet får deltagarna bl.a. utrycka sina åsikter och diskutera Suomi.fi-tjänstens egenskaper, utvärdera nya planer och höra vad andra tycker om tjänsten.

Lue lisää

Suomi.fi-informationsmötena fortsätter på hösten!

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Syftet med Suomi.fi-informationsmötena är att ge aktuell information av utveckling inom SuoJa-, SuoPa- och YTI-projekten gällande ibruktagande, utveckling och innehåll.

Lue lisää

Det nya gränssnittet gör det möjligt att granska Suomi.fi-fullmakterna även på servicestället

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Med hjälp av det nya gränssnittet är det möjligt att på servicestället elektroniskt kontrollera om personen har tillräcklig fullmakt att representera någon annan.

Lue lisää

Du kan nu befullmäktiga en annan person att sköta dina ärenden i inkomstregistret

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Du kan befullmäktiga till exempel en annan person eller en redovisningsbyrå att sköta dina ärenden i inkomstregistret. Du kan också själv be om fullmakt av en annan person.

Lue lisää

Servicedatalagrets kartgränssnitt kan nu användas

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Suomi.fi-servicedatalagrets karttjänst fungerar nu och kan utnyttjas fritt. Via gränssnittet kan man söka adresser till och basuppgifter om de tjänster som beskrivs i Servicedatalagret.

Lue lisää

Suomi.fi deltar i mässan Företag 2018 på Messukeskus i Helsingfors den 4–5 september 2018.

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Kurva in på vår företagsservicestation och tanka tanken full för ditt företags tillväxt.

Lue lisää

Kommunmarknaden 13.-14.9.

Suomi.fi tjänster - 27.08.2018

Välkommen på vår avdelning!

Lue lisää

Suomi.fi-mobilappen har lanserats– nu kan man enkelt och säkert uträtta myndighetsärenden med mobiltelefonen!

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

Nu blir det enklare att uträtta ärenden hos myndigheter, när Suomi.fi-mobilappen för medborgare publiceras i appbutikerna. Appen innehåller samma meddelanden och funktioner som Meddelanden i Suomi.fi-nättjänsten.

Lue lisää

Inte 007 utan 30 000: Servicedatalagrets agenter har rätt att förbättra

Suomi.fi tjänster - 18.06.2018

I framtiden ska SDL-datas kvalitet förbättras automatiskt

Lue lisää