Nya tjänstemärken och identitetskort för säkerhetsbranscherna i bruk i december

Certifieringstjänster - 13.12.2018

De tjänstemärken och identitetskort som säkerhetsmyndigheterna inom inrikesministeriets och finansministeriets förvaltningsområden använder förnyas i december.

Lue lisää

Anmäl dig till nätkursen Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito väestötietojärjestelmässä

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Är du intresserad av underhåll av byggnads- och lägenhetsuppgifter i befolkningsdatasystemet (BDS) eller vill du vidare utveckla ditt kunnande i dessa uppgifter? Anmäl dig till nätkursen Rakennus- ja huoneistotietojen ylläpito väestötietojärjestelmässä!

Lue lisää

Båtseminariet Byggnadsuppgifter i medvind 2018 var en succé

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Befolkningsregistercentralen ordnade ett båtseminarium den 27–29 november för personer som hanterar magistraternas och kommunernas byggnads- och lägenhetsuppgifter. Det slutsålda seminariet samlade sammanlagt 145 deltagare.

Lue lisää

Nya förfaranderegler för befolkningsdatasystemets informationstjänst och spärrmarkering har godkänts

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Ledningsgruppen vid Befolkningsregistercentralen godkände i oktober nya förfaranderegler för befolkningsdatasystemets informationstjänst och spärrmarkering.

Lue lisää

Betydande utvecklingsåtgärder och ibruktaganden i Suomi.fi-tjänsterna – arbetet fortsätter även 2019

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

År 2018 har varit ett brådskande år i arbetet med att utveckla Suomi.fi-tjänsterna. Betydande utvecklingsåtgärder och omfattande ibruktaganden präglade samtliga tjänster.

Lue lisää

Nya mobilappen Serviceställen hjälper till att hitta offentliga serviceställen

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

Befolkningsregistercentralen och Cybercom har tillsammans utvecklat en ny mobilapplikation med förstärkt verklighet som ska underlätta när medborgare uträttar ärenden hos myndigheter.

Lue lisää

Spring Splash – Keväthumaus anordnas igen 2019 – anteckna 3 april i kalendern!

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

Seminariet Spring Splash - Keväthumaus har redan blivit tradition och anordnas nästa gång 3 april på Finlandiahuset i Helsingfors.

Lue lisää

Suomi.fi klarade sig utmärkt i EU-kommissionens undersökning av e-tjänster

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

I rapporten eGovernment Benchark undersökte kommissionen läget beträffande digitala tjänster i Europa.

Lue lisää

Utvecklingen av Suomi.fi-informationsleden i samarbete över Finska viken har börjat bra

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

Utvecklingsarbetet utförs av Finlands och Estlands gemensamma institut Nordic Insitute for Interoperability Solutions

Lue lisää

Servicedatalagrets nya verktyg granskar textens kvalitet

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

I slutet av november kompletterades Suomi.fi-servicedatalagrets användargränssnitt med ett nytt verktyg som granskar text som matas in i Servicedatalagret.

Lue lisää

Det teckenspråkiga innehållet i Suomi.fi-nättjänsten har kompletterats

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

För avsnittet Suomi.fi på teckenspråk som publicerades i september har producerats mera innehåll. Det finns nu 32 stycken videor på teckenspråk.

Lue lisää

Insatsområden för utvecklingen av tjänsten Fullmakter i slutet av året

Suomi.fi tjänster - 12.12.2018

I tjänsten Fullmakter har under slutet av året fler anvisningar och instruktionsvideor framställts, näringsidkares möjligheter att uträtta ärenden för någon annans del förbättrats och små förbättringar i användningen gjorts.

Lue lisää

Nya organisations- och social- och hälsovårdscertifikat har tagit i bruk från och med 3.12.2018

Certifieringstjänster - 12.12.2018

03.12.2018 har tagit Befolkningsregistercentralen (BRC) i bruk nya undercertifikat som beviljar nya organisations- och social- och hälsovårdscertifikat.

Lue lisää

Suomi.fi-meddelanden öppnas snart för små företag – organisation, inled ibruktagandet!

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Via Suomi.fi-meddelanden kan organisationer snart skicka meddelanden även till representanter för företag. Meddelanden öppnas i produktionsbruk för företag ännu år 2018.

Lue lisää

Skötseln av skatteärenden ännu mera flexibel tack vare Suomi.fi-tjänsten

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Skattefrövaltningens tjänst MinSkatt utnyttjar Suomi.fi-tjänsterna

Lue lisää

Björneborg stad förbättrade Wilma genom Befolkningsregistercentralens tjänster

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Björneborg stad integrerade Befolkningsregistercentralens tjänster i studieadministrationssystemet Primus. Dataskyddet förbättrades, systemet blev mer användbart och underhållet av studieadministrationssystemet underlättades.

Lue lisää

Innehåll i Servicedatalagret som inte uppdaterats arkiveras den 31 januari 2019 – uppdatera innehållet minst en gång om året

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Om en tjänst eller servicekanal inte har redigerats på ett år arkiveras den automatiskt. Efter arkiveringen syns tjänsterna och servicekanalerna inte längre i tjänster som utnyttjar SDL-data.

Lue lisää

Katso-tjänsten tas ur bruk i slutet av 2019 – vidta åtgärder nu om din servicetjänst fortfarande använder Katso!

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Katso-tjänstens funktioner ersätts med tjänsterna som erbjuds av Befolkningsregistercentralen, Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-identifikation.

Lue lisää

Information och anvisningar för att använda Suomi.fi-tjänsterna på ett och samma ställe

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

I Suomi.fi-nättjänsten har en ny del, Anvisningar och stöd, publicerats där man samlat uppgifter och anvisningar för användingen av Suomi.fi-tjänsterna

Lue lisää

Det finns hästkrafter i Befolkningsregistercentralens digitala tjänster!

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Läs Hannu Hakalas och Jukka Kuparis blogginlägg om effektiviteten av Befolkningsdatacentralens digitala tjänster.

Lue lisää

Suomi.fi-fullmakter – tjänsteutformningen av nya tjänstemannafunktioner igång

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Målet med tjänstemannafunktionen är att göra det möjligt att uträtta ärenden för t. ex. utländska företag och personer som saknar elektroniska idenfieringsverktyg

Lue lisää

Suomi.fi-serviceadministrationen nu även på svenska!

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

I Serviceadministrationen hittar du nu information och stöd för ibruktagande och administration av Suomi.fi-tjänster även på svenska.

Lue lisää

Kommunerna ska beskriva företagstillstånden i Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

För att kunderna ska få den information de behöver om sina skyldigheter är det viktigt att informationen finns i tjänsterna som utnyttjar Servicedatalagrets uppgifter.

Lue lisää

Månadens SDL-tips: Med servicestället kan du även beskriva ett mobilt serviceställe

Suomi.fi tjänster - 28.11.2018

Visste du att du i SDL kan beskriva ett serviceställe även som ett mobilt servicesställe, till exempel en biblioteksbuss samt alla hållplatser?

Lue lisää

Pensionsskyddscentralen utvecklar sina system och utnyttjar Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

Pensionsskyddscentralen har under hösten tagit Suomi.fi-fullmakter och Suomi.fi-meddelanden i användning. Den centrala motiveringen har varit att göra det enklare för kunden.

Lue lisää

Det är i fortsättningen möjligt att mera noggrant rikta in och avgränsa Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

Suomi.fi-fullmakter har den 23 oktober gett ut en ny egenskap. Med den nya egenskapen kan den som lämnar fullmakten mera specificerat avgränsa den fullmakt som ges.

Lue lisää

Suomi.fi-tjänsterna blir tillgängliga genom utveckling

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

I sitt blogginlägg berättar Jani Ruuskanen hur BRC har börjat utföra tillgänglighätsdirektivets krav i Suomi.fi-tjänsternas utveckling.

Lue lisää

Lyft fram tillgänglighetsinformationen för din organisations serviceställen i Suomi.fi-webbtjänsten

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

Har din organisation redan beskrivit tillgänglighetsuppgifterna för sina serviceställen i Servicedatalagret? Nu är det dags att börja beskriva tillgänglighetsuppgifterna, eftersom de nu visas i Suomi.fi-nättjänsten.

Lue lisää

Det lönar sig att beskriva SDL-uppgifterna väl – snart syns de i BRC:s AR-applikation

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

Snart syns de uppgifter som beskrivs i Servicedatalagret även i Befolkningsregistercentralens nya applikation för förstärkt verklighet.

Lue lisää

Inbjudan till evenemanget Syysmyräkkä 16.11.2018

Suomi.fi tjänster - 26.10.2018

Kom med i evenemanget Syysmyräkkä för att hitta på idéer för utmaningar som det pluralistiska nätverket av aktörer (offentlig förvaltning, tredje sektorn och företag) stöter på i utvecklingen mot en segment- och livshändelsebaserad verksamhetsmodell.

Lue lisää