Sysselsättningstjänster enligt aktiveringsmodellen till Suomi.fi – tjänsteanordnarna ska beskriva sina tjänster i Servicedatalagret.

Suomi.fi tjänster - 21.03.2019

Alla aktörer som ordnar sysselsättningsfrämjande verksamhet enligt aktiveringsmodellen bör beskriva sina tjänster i Suomi.fi-servicedatalagret.

Lue lisää

Under Suomi.fi-kunddagen riktades blicken mot framtiden för de digitala tjänsterna

Suomi.fi tjänster - 21.03.2019

Befolkningsregistercentralen ordnade en Suomi.fi-kunddag för representanter för organisationerna inom den offentliga förvaltningen, företagarorganisationerna och den tredje sektorn. Deltagarna fick höra om utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna nu och i framtiden.

Lue lisää

Följ aktuella händelser inom digitalisering – beställ det nya nyhetsbrevet från Befolkningsregistercentralen!

Suomi.fi tjänster - 21.03.2019

I vår ger Befolkningsregistercentralen ut ett nytt nyhetsbrev där man tar upp en rad aktuella frågor och intressanta perspektiv inom digitalisering.

Lue lisää

Bättre kundnöjdhet, sparade kostnader – dessa fördelar ger Suomi.fi-meddelanden Traficom

Suomi.fi tjänster - 20.02.2019

Transport- och kommunikationsverket Traficom var bland de första organisationerna som började använda Suomi.fi-meddelanden. Under en period av 4 år kommer Traficom att spara drygt 5 miljoner euro med hjälp av meddelandetjänsten.

Lue lisää

Katso-koden för utlänningar ersätts med en mobilapplikation

Suomi.fi tjänster - 20.02.2019

Lösningen som ersätter identifieringen av utlänningar som använder en Katso-kod tas i bruk i slutet av året.

Lue lisää

Inkomstregistret använder Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi tjänster - 20.02.2019

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan organisationer som betalar löner, till exempel företag, ge en bokföringsbyrå eller någon annan person fullmakt att sköta anmälningen av löneuppgifterna till inkomstregistret.

Lue lisää

Anmälningen till seminariet Spring Splash – Keväthumaus är nu öppen!

Suomi.fi tjänster - 20.02.2019

Säkra din plats på topptillställningen inom digitalisering:

Lue lisää

Servicedatalagret utvecklas tillsammans med användarna

Suomi.fi tjänster - 20.02.2019

Servicedatalagret utvecklas med agila metoder och med utgångspunkt i användarna.

Lue lisää

Lägesrapport om Suomi.fi-fullmakter

Suomi.fi tjänster - 20.02.2019

Suomi.fi-fullmakter utvecklas i hög grad även under det här året. Läs lägesrapporten om några av de mest efterfrågade nyheterna!

Lue lisää

Servicedatalagret och samservicens servicepunkters datasystem utnyttjar varandras uppgifter

Suomi.fi tjänster - 20.02.2019

Utnyttjandet av SDL-uppgifterna i ASTI-systemet minskar på behovet att upprätthålla samma uppgifter på flera ställen.

Lue lisää

Månadens SDL-tips: Se inspelningen av gränssnittsutbildningen och läs instruktionerna!

Suomi.fi tjänster - 20.02.2019

Behöver du mer introduktion i användningen av SDL-gränssnittet? Se videoinspelningen av utbildningen!

Lue lisää

Suomi.fi-kunddagen som ordnas 27 februari sänds även på webben!

Suomi.fi tjänster - 20.02.2019

Evenemanget sänds på Suomi.fis YouTube-kanal.

Lue lisää

Användningen av tjänsterna Meddelanden och Fullmakter ökade rejält 2018 – tillväxten fortsätter 2019

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

År 2018 innebar en kraftig tillväxt i antalet användare i tjänsterna Fullmakter och Meddelanden. Användningen av tjänsterna innebär betydande besparingar i system-, post-, tryckeri- och arbetskostnaderna.

Lue lisää

Suomi.fi-meddelanden fram nu även per post – utskrifts-, kuverterings- och postningstjänsten är i användning

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

Utskrifts-, kuverterings- och postningstjänsten kompletterar servicepaketet för Suomi.fi-meddelanden

Lue lisää

Suomi.fi-meddelanden kan nu skickas till små företag: användarorganisation – inled ibruktagandet!

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

I den första vågen omfattar meddelanden för företag största delen av det finländska företagsfältet.

Lue lisää

Suomi.fi-fullmakter fick pris på Blue Arrow Awards som en betydelsefull digital tjänst för samhället

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

Bedömningskriterier var bl.a. positiv inverkan på människornas vardag, ökad tillgänglighet och främjande av hållbar samhällsutveckling.

Lue lisää

Användargränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas under våren – användbarhetsförbättringar och massfunktioner utlovas

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

Gränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas under våren. Målet är att göra skapandet och administrationen av förvaltningar tydligare samt att utveckla massfunktioner..

Lue lisää

Kännedomen om Suomi.fi ökar – Kunderna i huvudsak nöjda med tjänsterna

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

Enligt kunderna fanns det mest behov av utveckling i kundernas delaktighet i utvecklingen av tjänsterna, i hur man reagerar på respons samt i tjänsternas driftsäkerhet.

Lue lisää

Suomi.fi-informationsmötena fortsätter i februari!

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

De månatliga Suomi.fi-informationsmötena fortsätter i februari.

Lue lisää

SDL-tips: Har din organisation SDL-innehåll som håller på att arkiveras? Kom ihåg att utnyttja masspublikationen!

Suomi.fi tjänster - 24.01.2019

Servicedatalagrets innehåll ska uppdateras minst en gång per år. Om en tjänst eller servicekanal inte har redigerats på ett år arkiveras den automatiskt.

Lue lisää

Spring Splash – Keväthumaus anordnas igen 2019 – anteckna 3 april i kalendern!

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 13.12.2018

Seminariet Spring Splash - Keväthumaus har redan blivit tradition och anordnas nästa gång 3 april på Finlandiahuset i Helsingfors.

Lue lisää

En ny version av mPollux DigiSign Client -kortläsarprogrammet publicerad

Certifieringstjänster - 13.12.2018

Befolkningsregistercentralen har publicerat en ny version (4.0.18) av kortläsarprogrammet mPollux DigiSign Client.

Lue lisää

Lagstiftningen om för- och efternamn ändras vid årsskiftet

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

De nya bestämmelserna om för- och efternamn träder i kraft vid ingången av 2019. Ändringarna i namnlagen medför även ändringar i befolkningsdatasystemet.

Lue lisää

Den permanenta lägenhetsbeteckningen har tagits ibruk i befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Alla lägenheter i befolkningsdatasystemet har den 2.12.2018 fått permanent lägenhetsbeteckning som ny dataenhet (BDS-PLB).

Lue lisää

I fortsättningen kan man bevisa sin identitet enbart med pass och personkort då man ansöker om stark autentisering

Certifieringstjänster - 13.12.2018

Då man ansöker om stark autentisering kan man från och med början på år 2019 använda enbart pass och personkort, men inte körkort som beviljats av en myndighet i Finland eller i europeiska ekonomiska området.

Lue lisää

Byggnadsklassificeringen förnyas – och är enklare att använda

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Den nya byggnadsklassificeringen siktar mot en bättre kvalitet på informationen och en enhetlighet i de olika aktörernas datasystem. Nytt är även verktyget för byggnadsklassificering som gör det lättare att tillämpa de nya klasspecifika beskrivningarna och klassifikationerna.

Lue lisää

Byggnadsbeteckningar som saknas eller som kräver korrigering ska meddelas senast 27.12.

Befolkningsuppgiftstjänster - 13.12.2018

Vi påminner kommunerna om att byggnadsbeteckningar som saknas eller som kräver korrigering ska skickas till Befolkningsregistercentralen senast 27.12.2018 så att de kan levereras till Skatteförvaltningen före årets slut. Skatteförvaltningen måste hinna kontrollera alla uppgifter som kommer via Befolkningsregistercentralen och spara dem som grund för fastighetsbeskattningen för 2019.

Lue lisää