En ny kundtjänst betjänar Befolkningsregistercentralens organisationskunder

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 07.06.2019

Befolkningsregistercentralen öppnade i början av mars en kundtjänst som betjänar företags- och organisationskunder på vardagar både per telefon och via e-post.

Lue lisää

Riihimäki utnyttjar servicedatalagret Suomi.fi i sin chatbot

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

I början av januari började Riihimäki stad erbjuda sina invånare service med en chatbot som utnyttjar artificiell intelligens. Kunta-Kati har också utnyttjat uppgifterna i Suomi.fi-servicedatalagret i sina svar från och med början av maj.

Lue lisää

Suomi.fi-meddelanden hjälper myndigheterna att tillhandahålla elektroniska tjänster i enlighet med den nya lagen

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Som en följd av den lag som trädde i kraft i april är myndigheterna skyldiga att ge möjlighet att ta emot meddelanden och dokument elektroniskt. Skyldigheterna i lagen kan fullgöras pålitligt och effektivt med hjälp av Suomi.fi-meddelanden.

Lue lisää

Informationen om val av vårdenhet finns i fortsättningen i webbtjänsten Suomi.fi

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Vårdenhetsval.fi-webbplatsens innehåll om val av hälsostation, sjukhus och andra hälsotjänster flyttar till webbtjänsten Suomi.fi.

Lue lisää

Suomi.fi-informationsleden stöder nu REST

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Suomi.fi-informationsledens nyaste programversion 6.21.0 har publicerats den 30 april 2019. En av de största reformerna i den nya versionen är att den ju erbjuder stöd för användningen och produktionen av REST-tjänster.

Lue lisää

Utnyttja SDL-uppgifter på din organisations webbsidor: samservice och servicepunkter som exempel

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Via Servicedatalagrets öppna gränssnitt är det möjligt att söka SDL-uppgifter för olika system och nättjänster. Samservicens servicepunkter är ett exempel på SDL-data som det lönar sig för organisationerna att skaffa till sina egna webbsidor.

Lue lisää

Suomi.fi-nättjänsten har nu teckenspråkigt innehåll även för företagare

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

På Suomi.fi-webbtjänsten har man publicerat det första teckenspråkiga innehållet för företagare om att grunda företag.

Lue lisää

Befolkningsregistercentralen deltar i ett internationellt samarbete för att möjliggöra gränsöverskridande uträttande av ärenden för någon annan

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Tjänster som Suomi.fi-fullmakter, vilka gör det möjligt att uträtta ärenden för någon annan, har också småningom börjat uppstå i andra EU-medlemsländer. I och med detta har behovet av gränsöverskridande elektroniska tjänster också ökat på andra håll.

Lue lisää

Månadens SDL-tips: Länka rätt till e-tjänster som kräver elektronisk identifiering!

Suomi.fi tjänster - 24.05.2019

Om du beskriver en e-tjänst i SDL som behöver en elektronisk identifiering ska du se till att länken blir rätt.

Lue lisää

Suomi.fi Design System-biblioteket kommer att stöda utvecklarna av webbtjänster

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Suomi.fi Design System är ett bibliotek för färdiga och enhetliga användargränssnittskomponenter. Målet för komponentbiblioteket i gemensamt bruk är att stöda genomförandet av tillgänglighet inom offentliga e-tjänster.

Lue lisää

Uträttande av ärenden vid magistraten automatiseras via Suomi.fi-tjänster

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

”Genom att vi använder Suomi.fi-tjänsterna blir kundbetjäningen snabbare och vi kommer att få en betydande minskning av de manuella behandlingsskedena”, berättar utvecklingschef Anu Aakula.

Lue lisää

Snart får också små företag meddelanden till Suomi.fi-applikationen

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Via tjänsten Meddelanden kan du skicka meddelanden till små företag som sysselsätter 1–9 personer. I slutet av våren kan företagen ta emot meddelanden i mobiltelefonen via Suomi.fi-applikationen.

Lue lisää

Tjänstemannafunktionerna håller på att utvecklas

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Med hjälp av tjänstemannafunktionerna blir det möjligt att elektroniskt ge fullmakter och uträtta ärenden för flera instanser som för tillfället av olika orsaker inte omfattas av Suomi.fi-fullmakterna.

Lue lisää

Påminnelse: Innehåll i Servicedatalagret som inte har uppdaterats arkiveras den 31 maj 2019 – kom ihåg att uppdatera din organisations innehåll!

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Om en tjänst eller servicekanal inte har redigerats på ett år arkiveras den automatiskt

Lue lisää

Följ aktuella händelser inom digitalisering – beställ det nya nyhetsbrevet från Befolkningsregistercentralen!

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

I maj ger Befolkningsregistercentralen ut ett nytt nyhetsbrev där man tar upp en rad aktuella frågor och intressanta perspektiv inom digitalisering.

Lue lisää

Månadens SDL-tips: Masspubliceringsfunktionerna förbättras i versionen som publiceras i maj

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

Masspubliceringsfunktionerna kan från och med maj tas i bruk av alla SDL-användare, när den nya versionen av Servicedatalagret publiceras den 6 maj.

Lue lisää

Enkät om Suomi.fi-servicedatalagrets anvisningar

Suomi.fi tjänster - 26.04.2019

SDL-användare, ge din åsikt om Servicedatalagrets anvisningar!

Lue lisää

Befolkningsregistercentralen överlämnade en utredning över medborgarnas alternativ för elektronisk identifiering till finansministeriet den 8 mars 2019

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - Suomi.fi tjänster - 25.03.2019

Befolkningsregistercentralens utredning lyfter fram nya förslag till lösningar för att förbättra den elektroniska identifieringens tillgänglighet och täckning

Lue lisää

Bekanta dig med Statistikcentralens tjänst byggnadsklassificeraren

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

I december i fjol publicerade Statistikcentralen byggnadsklassificeringen 2018. Klassificeringen blev på samma gång en del av JHS-rekommendationen (JHS 186). Ett centralt mål för revideringen av byggnadsklassificeringen var att modernisera den så att den bättre motsvarar dagens byggande.

Lue lisää

Den permanenta byggnadsbeteckningen framgår bl.a. av fastighetsskattesedeln

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

På senare tid har Befolkningsregistercentralen kontaktats av medborgare som frågat efter den bestående byggnadsbeteckningen, som behövs när ett energicertifikat ska upprättas för en byggnad.

Lue lisää

Förfarandet för att godkänna handlingar förenklas i EU-länderna

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

EU-förordningen om framläggande av vissa officiella handlingar trädde i kraft 16 februari 2019. Förordningen syftar till att förenkla de formella förfarandena för godkännande av handlingar.

Lue lisää

Eevi och Eeli var de populäraste förnamnen år 2018

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

Fjolårets nyblivna föräldrar hade fastnat för förnamnen Eevi och Eeli, som toppade namnligan. 304 flickebarn fick som första förnamn Eevi, medan 404 pojkar fick heta Eeli.

Lue lisää

Information om hur EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar Befolkningsregistercentralens informationstjänster

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

När dataskyddsförordningen trädde i kraft ålades de personuppgiftsansvariga att bedöma och dokumentera sin verksamhet i ljuset av den nya dataskyddslagstiftningen. Den personuppgiftsansvariga ska bedöma villkoren för sin behandling av uppgifter bl.a. i fråga om behandlingens laglighet och möjligheterna att minimera användningen av uppgifter.

Lue lisää

Nu är det möjligt att beställa elektroniska intyg genom självbetjäning i tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 25.03.2019

Befolkningsregistercentralen har i samarbete med magistraterna utvecklat tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet.

Lue lisää

Förändringar angående reklamationsinstruktioner av organisationskort

Certifieringstjänster - 25.03.2019

Ifall det finns problem med organisationskorten gällande t.ex. bildkvalitet eller kortets chip, bör det reklameras.

Lue lisää

OP gör inbesparingar i kostnader och resurser med hjälp av Fullmakter i sin tjänst OP Kevytyrittäjä

Suomi.fi tjänster - 21.03.2019

OP-gruppen blev den första finansaktören att använda Suomi.fi-fullmakter då bankgruppen integrerade Suomi.fi-fullmakter i sin tjänst OP Kevytyrittäjä.

Lue lisää

I tjänsten Meddelanden är det snart möjligt att uträtta ärenden för någon annan

Suomi.fi tjänster - 21.03.2019

Användningsmöjligheterna för Suomi.fi-meddelanden utökas betydligt under våren, då det snart är möjligt att uträtta ärenden för någon annan i tjänsten.

Lue lisää

Användargränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas i april – läs anvisningarna

Suomi.fi tjänster - 21.03.2019

Förnyelsen gör det tydligare att skapa och administrera fullmakter samt att utveckla massfunktioner. Den förnyade tjänsten orsakar inga åtgärder för dem som redan tagit tjänsten i bruk.

Lue lisää

Utnyttja SDL-data i din organisations egna tjänster!

Suomi.fi tjänster - 21.03.2019

Datainnehållet i Servicedatalagret är öppna data. Data beskrivs en gång och de kan utnyttjas obegränsat i olika tjänster.

Lue lisää

Medborgarna kan snart befullmäktiga andra personer elektroniskt att på sina vägnar sköta apoteksärenden

Suomi.fi tjänster - 21.03.2019

Medborgarna får på sommaren 2019 möjlighet att ge elektroniska fullmakter för andra personer att sköta apoteksärenden. Därmed blir det lättare än i dagens läge att till exempel hämta ut receptbelagda läkemedel för en annan persons del.

Lue lisää