Månadens SDL-tips: Det blir lättare att söka tjänster och servicekanaler i OUT-gränssnittet

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

I den nya SDL-versionen 2.5 som publicerades den 9 september lades nya GET-metoder till i det nuvarande gränssnittet.

Lue lisää

Samarbetsgruppen för underhållet av byggnadsuppgifterna i Befolkningsdatasystemet samlades i Kouvola

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Samarbetsgruppen för underhållet av byggnadsuppgifterna i Befolkningsdatasystemet samlades i Kouvola den 7–8 augusti.

Lue lisää

Den nya byggnadsklassificeringen har tagits i bruk i befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Från den 1 september har det skapats nya byggnadsklasser för byggnader och byggprojekt som finns i befolkningsdatasystemet.

Lue lisää

Nya funktioner i tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Todistukset väestötietojärjestelmästä -palveluun on lisätty mahdollisuus tilata todistus huollettavasta. Tämän lisäksi palvelun käyttökieleksi on lisätty englanti.

Lue lisää

Utvecklingsverktyg för tillgängliga e-tjänster i biblioteket Suomi.fi Design System

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Den första utvecklingsversionen av biblioteket Suomi.fi Design System har publicerats och de första gränssnittskomponenterna kan användas. Använd komponenterna i din egen tjänst och delta i utvecklingen av biblioteket.

Lue lisää

Skattebjörnen sparar genom att kommunicera på nätet – hur är det med er organisation?

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Enligt en lag som trädde i kraft i april 2019 måste myndigheter erbjuda en möjlighet att ta emot meddelanden och sköta ärenden elektroniskt. Medvetna medborgare och företag uppskattar också möjligheten att sköta myndighetsärenden elektroniskt: det är snabbt, flexibelt och säkert. Dessutom minskar elektroniska Suomi.fi-meddelanden mängden pappersarbete och kan leda till inbesparingar i miljonklassen.

Lue lisää

Förnyade Suomi.fi-webbtjänsten ger bättre betjäning

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

På Suomi.fi-webbtjänsten har användargränssnittet och servicekartan blivit lättare att använda och tjänsterna Meddelanden och Fullmakter samt registren har blivit mer tillgängliga.

Lue lisää

Informationsdelning via Suomi.fi-informationsleden underlättas genom REST-stöd

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Användningsmöjligheterna för Suomi.fi-informationsleden utökades betydligt i augusti, då tjänsten utökades med stöd för REST-gränssnitt i och med den senaste versionsuppdateringen.

Lue lisää

Lättare att uträtta ärenden för någon annan i socialvårdens e-tjänster – en egen Suomi.fi-fullmaktskod för socialvården

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Man definierat en egen fullmaktskod för socialvårdens e-tjänster i Suomi.fi-fullmakter. I och med den nya fullmaktskoden är det lättare att uträtta ärenden för någon annan.

Lue lisää

Suomi.fi-identifikation: förändringar i Nordeas och Danske Banks identifieringstjänster i höst

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Nordea och Danske Bank har meddelat att de helt slopar de traditionella kodtabellerna. Detta gäller också Suomi.fi-identifikation.

Lue lisää

Servicedatalagret hjälper nå tillgänglighetskraven

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

När du beskriver uppgifterna i Servicedatalagret enligt anvisningarna är uppgifterna enhetliga och lätta att hitta. Servicedatalagret stöder organisationen i uppfyllandet av tillgänglighetsdirektivet.

Lue lisää

Suomi.fi-informationsmötena fortsätter i september!

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Syftet med Suomi.fi-informationsmötena är att ge aktuell information till Suomi.fi-tjänsternas kundorganisationer samt till dem som är intresserade av utveckling inom SuoJa-, SuoPa- och YTI-projekten gällande ibruktagande, utveckling och innehåll.

Lue lisää

Månadens SDL-tips: Bekanta dig med informationspaket om utnyttjande av SDL-uppgifter

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Funderar du på hur din organisation kunde utnyttja SDL-data?

Lue lisää

Suomi.fi-tjänster nu och i framtiden

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Projektet för fortsatt utveckling av Suomi.fi-tjänsterna (SuoJa, 2018-–019) har pågått i ett och ett halvt års tid. Det är dags att granska var vi är och vad som ännu är på gång under 2019.

Lue lisää

Elektronisk fullmakt underlättar besök i apoteket för annans räkning

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

I framtiden räcker det med det egna identitetsbeviset för att ta ut någon annans receptmedicin på apoteket, bara man har fått en elektronisk fullmakt från tjänsten Suomi.fi Reformen underlättar situationen särskilt för dem som sköter om barnens och makens ärenden.

Lue lisää

Fler än 100 000 använder Suomi.fi-mobil

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

I maj uppnådde antalet användare som laddat ner Suomi.fi-appen 110 000, medan tjänsten Meddelanden har sammanlagt 215 000 användare. Mobilappen är alltså redan lite populärare än nättjänsten.

Lue lisää

Skickar din organisation post till företag? – Ersätt pappersposten med Suomi.fi-meddelanden!

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Orsakar pappersposten mycket arbete och sinkar era processer? Tänk om ni kunde använda pengarna som går åt till pappersposten till något annat?

Lue lisää

Gränssnittet för Suomi.fi-fullmakter har förnyats

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Det nya användargränssnittet för Suomi.fi-fullmakter har tagits i bruk tisdag 11 juni.

Lue lisää

Nya metadata laddas inte upp och stöd för ibruktagande ges inte för Suomi.fi-identifikation i juli 2019

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Stödet för ibruktagande och uppdateringen av metadata för Suomi.fi-identifikation håller paus i juli 2019. Miljöerna etableras för att säkerställa funktionalitet och garantera kontinuitet.

Lue lisää

Glad sommar!

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Vi önskar alla en trevlig sommar! Nästa Suomi.fi-nyhetsbrev publiceras i augusti.

Lue lisää

Månadens SDL-tips: Sök innehåll i SDL med hjälp av gatuadress och telefonnummer

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Nu går det också att göra sökningar i SDL på gatuadress och telefonnummer.

Lue lisää

På det nordiska adressforumet presenterade man olika länders projekt och skapade nätverk

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Allt som allt deltog 22 representanter från Danmark, Island, Norge, Sverige och Finland i forumet år 2019.

Lue lisää

Ändringsdatatjänsten börjar förnyas

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Den ändringsdatatjänst som Befolkningsregistercentralen erbjuder förnyas. Målet är att material i tjänsten som erbjuds den offentliga förvaltningens organisationskunder ska uppdateras i en mer flexibel rytm.

Lue lisää

Befolkningsdatasystemets nya byggnadsklassification tas i bruk i september 2019

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Statistikcentralen förnyade byggnadsklassifikationen i december i fjol. Byggnadsklassifikationen 2018 ersätter byggnadsklassifikationen som använts från 1994. Den nya byggnadsklassifikationen motsvarar bättre byggandets nuläge och är mer detaljerad än den tidigare klassifikationen.

Lue lisää

Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården påverkar utlämnandet av uppgifter ur befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Lagens syfte är att trygga skyddet för individens tillitsskydd samt rättigheter och friheter vid behandlingen av personuppgifter.

Lue lisää

VAAKA-projektet: Det går nu att beställa levnadsintyg och hemvistintyg i tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 10.06.2019

Befolkningsregistercentralen har i samarbete med magistraterna inom ramen för projektet VAAKA utvecklat tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet.

Lue lisää

Certifikatkorten förnyas – Testkort med det nya chippet kan nu beställas!

Certifieringstjänster - 10.06.2019

Organisations- och SOTE-korten förnyas under hösten och vintern. Korten kommer att ha ett nytt chip med förbättrad datasäkerhet och dessutom uppgraderas kortens bildkvalitet.

Lue lisää

Befolkningsregistercentralen medverkar på Kommunmarknaden 11–12 september

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 07.06.2019

På vår avdelning J1 (vån. K) kan du bland annat bekanta dig med tjänsterna för upprätthållande av byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet.

Lue lisää