Ibruktagandet och förvaltningen av Suomi.fi-tjänster via Serviceadministrationen börjar nästa år

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Ibruktagandet och förvaltningen av Suomi.fi-tjänster överförs till Serviceadministration-webbplatsen under kommande år. Suomi.fi-tjänsterna skulle ursprungligen överföras till Serviceadministrationen redan i höst, men detta har fördröjts.

Lue lisää

Kom med och skapa Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan för 2018–2019!

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Befolkningsregistercentralen har öppnat Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan för 2018–2019 för kommentarer. En offentlig diskussion om planen ordnas 2.11.2017 kl. 9.30–11.30.

Lue lisää

Riksarkivet möjliggjorde ärendehantering åt en annan person i Suomi.fi-nättjänst.

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

I Suomi.fi-fullmakterna nåddes en betydande milstolpe i slutet av september då Riksarkivet tog tjänsten i bruk i sitt materialbeställnings- och kundservicesystem Astia. Riksarkivets ibruktagande är mycket viktigt för Suomi.fi-tjänsterna, eftersom Riksarkivet är den första organisationen som möjliggjorde fullmakter mellan privatpersoner via Suomi.fi-nättjänsten.

Lue lisää

Stöd kan ansökas för ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Finansministeriet beviljar organisationer inom den offentliga förvaltningen stöd för åtgärder som påskyndar ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Stöd för ibruktagandet av Meddelande-tjänsten kan sökas fram till 31.8.2018.

Lue lisää

Suomi.fi-identifikation känner snart igen även andra än finländare

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Suomi.fi-identifikation utvidgas 2018 så att tjänsten möjliggör identifiering även med andra EU-länders identifieringsverktyg. Ändringen innebär att även sådana personer som inte har ett finländskt verktyg för identifiering kan använda e-tjänster som tillhandahålls av den offentliga förvaltningen i Finland. Sådana är till exempel invandrare, personer som arbetar tillfälligt i Finland och finländare bosatta utomlands.

Lue lisää

Version 6.16.0 av Suomi.fi-informationsleden snart klar för driftsättning – uppdateringen möjliggör stöd för lastbalansering

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Suomi.fi-informationsledens produktionsmiljö uppdateras inom kort till version 6.16.0. Uppdateringen har redan gjorts i informationsledens utvecklings- och testningsmiljöer. Planen är att uppdatera produktionsmiljön vecka 44.

Lue lisää

Alla kommuner är med i Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Samtliga 311 kommuner i Finland har anslutit sig till Suomi.fi-servicedatalagret och förbundit sig att producera information om sina servicekanaler i Servicedatalagret. Nästan hälften av alla kommuner har redan publicerat alla sina lagstadgade tjänster i SDL och därmed kan de anses vara driftsatta till fullo. Information om de tjänster som beskrivits i Servicedatalagret kan läsas bland annat via Suomi.fi-nättjänsten.

Lue lisää

Arbetet med projektet för en gemensam informationsförvaltning (YTI) fortskrider snabbt

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

YTI-projektet utgör en del av spetsprojekthelheten Digitalisering av offentliga tjänster. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för gemensam informationsförvaltning för den offentliga förvaltningen och stärka systematisk och målinriktad definition och hantering av uppgifter. Dessutom uppmuntras man genom projektets åtgärder effektivera mångsidig användning av befintliga uppgifter. Projektet leds av finansministeriet, och Befolkningsregistercentralen ansvarar till största delen för att genomföra det.

Lue lisää

Ännu hinner du anmäla dig till eIDAS-infomötet: Informationsmöte och diskussion om eIDAS-förordningen 8.11.2017

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Välkommen på informationsmöte om hur Suomi.fi-identifikationen möjliggör elektronisk identifiering av medborgare från andra EU-länder i den offentliga förvaltningens e-tjänster! Anmälningstiden till mötet går ut 27.10.2017: snabba på så får du plats!

Lue lisää

Utbildning för drift och administration av en anslutningsserver den 9 november 2017

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Teknisk utbildning om Suomi.fi-informationsleden ordnas torsdagen den 9 november 2017 kl. 9.30–15.00. Utbildningen ordnas i CSC:s lokaler i Esbo på adressen Kägelstranden 14, Esbo. Utbildningen riktas särskilt till teknisk personal som ansvarar för drift och administration av en anslutningsserver. Utbildningen är gratis för deltagarna.

Lue lisää

Saavuta2017 16.11 – Suomi.fi-tjänster medverkar!

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Suomi.fi-tjänster deltar i #saavuta2017-seminariet som ordnas torsdagen 16.11. Seminariet är avsett för alla som producerar eller beställer nättjänster och som är intresserade av tillgängligheten och användbarheten av nättjänster.

Lue lisää

Så här gör du medborgarens vardag lättare: Ge medborgaren möjligheten att ge en annan person fullmakt för ärendehantering

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

”Suomi.fi-fullmakter erbjuder möjligheten att oberoende av tid och rum uträtta ärenden åt någon annan. Tjänsten gör det säkert för personer och företag att ge andra personer och företag fullmakt att elektroniskt uträtta ärenden. Rätten att uträtta ärenden åt någon annan granskas alltid i det nationella fullmaktsregistret innan ärendehanteringen. Tjänsten kontrollerar till exempel vårdnadshavaruppgifterna i befolkningsdatasystemet eller uppgifter om företagets firmateckningsrätt i Handelsregistret eller YTJ”, berättade Hiltunen under ICT-dagarna som ordnades av Hansel och Valtori.

Lue lisää

Suomi.fi-tjänsterna utvecklas öppet till nytta för andra

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Suomi.fi-tjänsterna har ända från början utvecklats öppet i enlighet med de strategiska riktlinjerna i det nationella servicearkitekturprogrammet. Det innebär till exempel att de första källkoderna för Suomi.fi-tjänsterna publicerades redan sommaren 2015. Utöver öppna källkoder har man vid utvecklingen av tjänsterna främjat tillgängligheten till öppna gränssnitt. Avsikten har varit att ge programkoderna till alla som är intresserade av att vidareförädla och utnyttja dem. På det sättet har även privata företag kunnat skapa nya affärsmöjligheter med hjälp av sina tjänster.

Lue lisää

Kom och bekanta dig med Suomi.fi-tjänsterna i köpcentren!

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Suomi.fi:s köpcentrumturné startade den 7–8 september 2017 vid Kampen i Helsingfors. Evenemanget lockade en jämn ström av besökare till vårt stånd för att ställa frågor om och bekanta sig med Suomi.fi-tjänsten.

Lue lisää

Tjänsterna inom primärvården ska beskrivas i SDL före oktober – den specialiserade sjukvården har tid till december

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Kommunerna och samkommunerna ska beskriva de centrala tjänsterna inom social- och primärvården och deras servicekanaler så att de är klara i Servicedatalagret senast den 1 oktober 2017. Med centrala tjänster avses till exempel tjänster som är betydande med hänsyn till sin volym och tjänster som är viktiga ur kundens synvinkel. Befolkningsregistercentralen har producerat färdiga underlag för alla dessa tjänstebeskrivningar och tjänsterna ska beskrivas i Servicedatalagret på samma sätt som andra tjänster.

Lue lisää

Nivala integrerade Suomi.fi-servicedatalagret på sin webbplats

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Nivala stad har i samarbete med Haapajärvi stad och IT-leverantören Joki ICT Oy konstruerat en lösning som gör att invånarna enkelt kan nå tjänstebeskrivningarna som införts i Suomi.fi-servicedatalagret. Med hjälp av integrationen överförs data från Servicedatalagret automatiskt över ett gränssnitt och ett program för innehållshantering till stadens webbplats.

Lue lisää

Virtu.fi införde ärendehantering på andras vägnar på rekordtid

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Serviceportalen virtu.fi, som drivs av kompetenscentret inom det sociala området i norra Finland, införde i slutet av augusti möjligheten att sköta ärenden åt andra personer. Virtu.fi är ett virtuellt social- och hälsovårdscenter som erbjuder elektroniska social- och hälsovårdstjänster i Lapplandsregionen. Nu kan man på virtu.fi sköta ärenden åt barn under 10 år i en pilottjänst där man fyller i en blankett med förhandsinformation inför en astmakontroll i Lapplands sjukvårdsdistrikt. Nu kan man på virtu.fi sköta ärenden åt barn under 10 år i en pilottjänst där man fyller i en blankett med förhandsinformation inför en astmakontroll i Lapplands sjukvårdsdistrikt. I framtiden kommer funktionen även att finnas för kommunikationen inom äldreomsorgen och hemvården. Möjligheten att sköta ärenden åt en vuxen aktiveras i tjänsten direkt när rätten till ärendehantering kan verifieras med Suomi.fi-fullmakternas nya koder. Den tekniska delen av ibruktagandet färdigställdes på bara fyra dagar – ett nytt rekord för Suomi.fi-fullmakterna.

Lue lisää

Lastbalanseringsstöd införs vid nästa uppdatering av Suomi.fi-informationsleden

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Suomi.fi-informationsledens centralmiljö uppdateras snart från version 6.9.3 till 6.16.x (den sista siffran preciseras före publiceringen). Se tidtabellen för uppdateringen.

Lue lisää

Följ Suomi.fi:s nya podcastserie om digitalisering!

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Tjänsterna digitaliseras – hur påverkar det oss alla? Ytterligare upplysningar om det här och många andra ämnen med anknytning till digitaliseringen får du i Suomi.fi:s nya podcastserie.

Lue lisää

Kommunikationsmaterial för organisationernas bruk på Suomi.fi

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Befolkningsregistercentralen har publicerat kommunikationsmaterial med anknytning till Suomi.fi-tjänsterna för organisationskundernas bruk. Organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda materialet till att informera nationella och lokala medier om Suomi.fi-tjänsterna och sin medverkan i dem.

Lue lisää

Följ aktuella händelser i Befolkningsregistercentralens nya blogg

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Befolkningsregistercentralen har startat en egen blogg. I inläggen skriver Befolkningsregistercentralens sakkunniga och direktörer om aktuella ämnen med anknytning till digitalisering, befolkningsdatatjänster och elektronisk autentisering.

Lue lisää

Det digitala samarbetet mellan Finland och Estland intensifierades på X-Road-gemenskapens seminarium

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Den 7 september ordnades ett internationellt möte för X-Road-gemenskapen ordnades i Estland. Evenemanget hade cirka 70 deltagare, av vilka 14 kom från Finland. X-Road-gemenskapen är större i Estland än i Finland eftersom X-Road använts längre i Estland, men Finland följer Estland hack i häl i utvecklingen. Evenemanget bjöd på mycket intressanta föredrag bland annat om läget inom Estlands och Finlands X-Road-lösningar just nu. Deltagarna diskuterade möjligheterna till interoperering av MyData och X-Road och dryftade i en workshop på hur X-Roads användarupplevelse kan göras ännu bättre i framtiden.

Lue lisää

Höstens mässevenemang: Suomi.fi presenterades på MyData, Yritys2017 och Kommunmarknaden

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

I slutet av augusti hade Suomi.fi-tjänsterna äran att vara huvudsamarbetspartner åt den internationella konferensen MyData 2017. Under evenemanget Yritys2017 höll vi en presentation för företagare och personer som planerar att starta företag om det snart förnyade gränssnittet för företagare i Suomi.fi-nättjänsten och om våra tjänster för företag, till exempel Suomi.fi-fullmakterna.

Lue lisää

Informationsmöte för organisationer i den tredje sektorn om Suomi.fi-datalagret och nättjänsten 10.10.2017

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Befolkningsregistercentralen ordnar ett Skype-informationsmöte om Suomi.fi-datalagret och nättjänsten för organisationer i den tredje sektorn. Mötet ordnas tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 10.00–11.30. Informationsmötet informerar serviceproducenter i den tredje sektorn särskilt om Suomi.fi-datalagret samt om dess användning och dess betydelse som en faktor som gör det lättare att hitta tjänsterna elektroniskt.

Lue lisää

Öppen utbildning om servicekanalen Suomi-fi i oktober–november: "Drift och administration av en anslutningsserver"

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

I utbildningen behandlas drift och administration av en anslutningsserver och presenteras Informationsledens egenskaper.

Lue lisää

Fartygsseminarium om aktuella frågor inom digitaliseringen 5–7.10.2017

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Systemarbetsföreningen Sytyke Ry ordnar ett fartygsseminarium den 5–7 oktober 2017 under rubriken "2037 – Vägkarta till framtiden". På seminariet behandlas aktuella frågor om digitaliseringen av vårt samhälle.

Lue lisää

Informationsmöte och diskussion om eIDAS-förordningen 8.11.2017

Suomi.fi tjänster - 18.09.2017

Välkommen på informationsmöte om hur Suomi.fi-identifikationen möjliggör elektronisk identifiering av medborgare från andra EU-länder i den offentliga förvaltningens e-tjänster!

Lue lisää
1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11