Servicedatalagret hjälper nå tillgänglighetskraven

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

När du beskriver uppgifterna i Servicedatalagret enligt anvisningarna är uppgifterna enhetliga och lätta att hitta. Servicedatalagret stöder organisationen i uppfyllandet av tillgänglighetsdirektivet.

Läs mer

Suomi.fi-informationsmötena fortsätter i september!

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Syftet med Suomi.fi-informationsmötena är att ge aktuell information till Suomi.fi-tjänsternas kundorganisationer samt till dem som är intresserade av utveckling inom SuoJa-, SuoPa- och YTI-projekten gällande ibruktagande, utveckling och innehåll.

Läs mer

Månadens SDL-tips: Bekanta dig med informationspaket om utnyttjande av SDL-uppgifter

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Funderar du på hur din organisation kunde utnyttja SDL-data?

Läs mer

Suomi.fi-tjänster nu och i framtiden

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Projektet för fortsatt utveckling av Suomi.fi-tjänsterna (SuoJa, 2018-–019) har pågått i ett och ett halvt års tid. Det är dags att granska var vi är och vad som ännu är på gång under 2019.

Läs mer