Skattebjörnen sparar genom att kommunicera på nätet – hur är det med er organisation?

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Enligt en lag som trädde i kraft i april 2019 måste myndigheter erbjuda en möjlighet att ta emot meddelanden och sköta ärenden elektroniskt. Medvetna medborgare och företag uppskattar också möjligheten att sköta myndighetsärenden elektroniskt: det är snabbt, flexibelt och säkert. Dessutom minskar elektroniska Suomi.fi-meddelanden mängden pappersarbete och kan leda till inbesparingar i miljonklassen.

Läs mer

Förnyade Suomi.fi-webbtjänsten ger bättre betjäning

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

På Suomi.fi-webbtjänsten har användargränssnittet och servicekartan blivit lättare att använda och tjänsterna Meddelanden och Fullmakter samt registren har blivit mer tillgängliga.

Läs mer

Informationsdelning via Suomi.fi-informationsleden underlättas genom REST-stöd

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Användningsmöjligheterna för Suomi.fi-informationsleden utökades betydligt i augusti, då tjänsten utökades med stöd för REST-gränssnitt i och med den senaste versionsuppdateringen.

Läs mer

Lättare att uträtta ärenden för någon annan i socialvårdens e-tjänster – en egen Suomi.fi-fullmaktskod för socialvården

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Man definierat en egen fullmaktskod för socialvårdens e-tjänster i Suomi.fi-fullmakter. I och med den nya fullmaktskoden är det lättare att uträtta ärenden för någon annan.

Läs mer

Suomi.fi-identifikation: förändringar i Nordeas och Danske Banks identifieringstjänster i höst

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Nordea och Danske Bank har meddelat att de helt slopar de traditionella kodtabellerna. Detta gäller också Suomi.fi-identifikation.

Läs mer