Månadens SDL-tips: Det blir lättare att söka tjänster och servicekanaler i OUT-gränssnittet

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

I den nya SDL-versionen 2.5 som publicerades den 9 september lades nya GET-metoder till i det nuvarande gränssnittet.

Läs mer

Samarbetsgruppen för underhållet av byggnadsuppgifterna i Befolkningsdatasystemet samlades i Kouvola

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Samarbetsgruppen för underhållet av byggnadsuppgifterna i Befolkningsdatasystemet samlades i Kouvola den 7–8 augusti.

Läs mer

Den nya byggnadsklassificeringen har tagits i bruk i befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Från den 1 september har det skapats nya byggnadsklasser för byggnader och byggprojekt som finns i befolkningsdatasystemet.

Läs mer

Nya funktioner i tjänsten Intyg från befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 17.09.2019

Todistukset väestötietojärjestelmästä -palveluun on lisätty mahdollisuus tilata todistus huollettavasta. Tämän lisäksi palvelun käyttökieleksi on lisätty englanti.

Läs mer

Utvecklingsverktyg för tillgängliga e-tjänster i biblioteket Suomi.fi Design System

Suomi.fi tjänster - 29.08.2019

Den första utvecklingsversionen av biblioteket Suomi.fi Design System har publicerats och de första gränssnittskomponenterna kan användas. Använd komponenterna i din egen tjänst och delta i utvecklingen av biblioteket.

Läs mer