Följ aktuella händelser i Befolkningsregistercentralens nya blogg

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Befolkningsregistercentralen har startat en egen blogg. I inläggen skriver Befolkningsregistercentralens sakkunniga och direktörer om aktuella ämnen med anknytning till digitalisering, befolkningsdatatjänster och elektronisk autentisering.

Läs mer

Det digitala samarbetet mellan Finland och Estland intensifierades på X-Road-gemenskapens seminarium

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Den 7 september ordnades ett internationellt möte för X-Road-gemenskapen ordnades i Estland. Evenemanget hade cirka 70 deltagare, av vilka 14 kom från Finland. X-Road-gemenskapen är större i Estland än i Finland eftersom X-Road använts längre i Estland, men Finland följer Estland hack i häl i utvecklingen. Evenemanget bjöd på mycket intressanta föredrag bland annat om läget inom Estlands och Finlands X-Road-lösningar just nu. Deltagarna diskuterade möjligheterna till interoperering av MyData och X-Road och dryftade i en workshop på hur X-Roads användarupplevelse kan göras ännu bättre i framtiden.

Läs mer

Höstens mässevenemang: Suomi.fi presenterades på MyData, Yritys2017 och Kommunmarknaden

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

I slutet av augusti hade Suomi.fi-tjänsterna äran att vara huvudsamarbetspartner åt den internationella konferensen MyData 2017. Under evenemanget Yritys2017 höll vi en presentation för företagare och personer som planerar att starta företag om det snart förnyade gränssnittet för företagare i Suomi.fi-nättjänsten och om våra tjänster för företag, till exempel Suomi.fi-fullmakterna.

Läs mer

Informationsmöte för organisationer i den tredje sektorn om Suomi.fi-datalagret och nättjänsten 10.10.2017

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Befolkningsregistercentralen ordnar ett Skype-informationsmöte om Suomi.fi-datalagret och nättjänsten för organisationer i den tredje sektorn. Mötet ordnas tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 10.00–11.30. Informationsmötet informerar serviceproducenter i den tredje sektorn särskilt om Suomi.fi-datalagret samt om dess användning och dess betydelse som en faktor som gör det lättare att hitta tjänsterna elektroniskt.

Läs mer

Öppen utbildning om servicekanalen Suomi-fi i oktober–november: "Drift och administration av en anslutningsserver"

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

I utbildningen behandlas drift och administration av en anslutningsserver och presenteras Informationsledens egenskaper.

Läs mer