Nivala integrerade Suomi.fi-servicedatalagret på sin webbplats

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Nivala stad har i samarbete med Haapajärvi stad och IT-leverantören Joki ICT Oy konstruerat en lösning som gör att invånarna enkelt kan nå tjänstebeskrivningarna som införts i Suomi.fi-servicedatalagret. Med hjälp av integrationen överförs data från Servicedatalagret automatiskt över ett gränssnitt och ett program för innehållshantering till stadens webbplats.

Läs mer

Virtu.fi införde ärendehantering på andras vägnar på rekordtid

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Serviceportalen virtu.fi, som drivs av kompetenscentret inom det sociala området i norra Finland, införde i slutet av augusti möjligheten att sköta ärenden åt andra personer. Virtu.fi är ett virtuellt social- och hälsovårdscenter som erbjuder elektroniska social- och hälsovårdstjänster i Lapplandsregionen. Nu kan man på virtu.fi sköta ärenden åt barn under 10 år i en pilottjänst där man fyller i en blankett med förhandsinformation inför en astmakontroll i Lapplands sjukvårdsdistrikt. Nu kan man på virtu.fi sköta ärenden åt barn under 10 år i en pilottjänst där man fyller i en blankett med förhandsinformation inför en astmakontroll i Lapplands sjukvårdsdistrikt. I framtiden kommer funktionen även att finnas för kommunikationen inom äldreomsorgen och hemvården. Möjligheten att sköta ärenden åt en vuxen aktiveras i tjänsten direkt när rätten till ärendehantering kan verifieras med Suomi.fi-fullmakternas nya koder. Den tekniska delen av ibruktagandet färdigställdes på bara fyra dagar – ett nytt rekord för Suomi.fi-fullmakterna.

Läs mer

Lastbalanseringsstöd införs vid nästa uppdatering av Suomi.fi-informationsleden

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Suomi.fi-informationsledens centralmiljö uppdateras snart från version 6.9.3 till 6.16.x (den sista siffran preciseras före publiceringen). Se tidtabellen för uppdateringen.

Läs mer

Följ Suomi.fi:s nya podcastserie om digitalisering!

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Tjänsterna digitaliseras – hur påverkar det oss alla? Ytterligare upplysningar om det här och många andra ämnen med anknytning till digitaliseringen får du i Suomi.fi:s nya podcastserie.

Läs mer

Kommunikationsmaterial för organisationernas bruk på Suomi.fi

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Befolkningsregistercentralen har publicerat kommunikationsmaterial med anknytning till Suomi.fi-tjänsterna för organisationskundernas bruk. Organisationer inom den offentliga förvaltningen kan använda materialet till att informera nationella och lokala medier om Suomi.fi-tjänsterna och sin medverkan i dem.

Läs mer