Saavuta2017 16.11 – Suomi.fi-tjänster medverkar!

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Suomi.fi-tjänster deltar i #saavuta2017-seminariet som ordnas torsdagen 16.11. Seminariet är avsett för alla som producerar eller beställer nättjänster och som är intresserade av tillgängligheten och användbarheten av nättjänster.

Läs mer

Så här gör du medborgarens vardag lättare: Ge medborgaren möjligheten att ge en annan person fullmakt för ärendehantering

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

”Suomi.fi-fullmakter erbjuder möjligheten att oberoende av tid och rum uträtta ärenden åt någon annan. Tjänsten gör det säkert för personer och företag att ge andra personer och företag fullmakt att elektroniskt uträtta ärenden. Rätten att uträtta ärenden åt någon annan granskas alltid i det nationella fullmaktsregistret innan ärendehanteringen. Tjänsten kontrollerar till exempel vårdnadshavaruppgifterna i befolkningsdatasystemet eller uppgifter om företagets firmateckningsrätt i Handelsregistret eller YTJ”, berättade Hiltunen under ICT-dagarna som ordnades av Hansel och Valtori.

Läs mer

Suomi.fi-tjänsterna utvecklas öppet till nytta för andra

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Suomi.fi-tjänsterna har ända från början utvecklats öppet i enlighet med de strategiska riktlinjerna i det nationella servicearkitekturprogrammet. Det innebär till exempel att de första källkoderna för Suomi.fi-tjänsterna publicerades redan sommaren 2015. Utöver öppna källkoder har man vid utvecklingen av tjänsterna främjat tillgängligheten till öppna gränssnitt. Avsikten har varit att ge programkoderna till alla som är intresserade av att vidareförädla och utnyttja dem. På det sättet har även privata företag kunnat skapa nya affärsmöjligheter med hjälp av sina tjänster.

Läs mer

Kom och bekanta dig med Suomi.fi-tjänsterna i köpcentren!

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Suomi.fi:s köpcentrumturné startade den 7–8 september 2017 vid Kampen i Helsingfors. Evenemanget lockade en jämn ström av besökare till vårt stånd för att ställa frågor om och bekanta sig med Suomi.fi-tjänsten.

Läs mer

Tjänsterna inom primärvården ska beskrivas i SDL före oktober – den specialiserade sjukvården har tid till december

Suomi.fi tjänster - 19.09.2017

Kommunerna och samkommunerna ska beskriva de centrala tjänsterna inom social- och primärvården och deras servicekanaler så att de är klara i Servicedatalagret senast den 1 oktober 2017. Med centrala tjänster avses till exempel tjänster som är betydande med hänsyn till sin volym och tjänster som är viktiga ur kundens synvinkel. Befolkningsregistercentralen har producerat färdiga underlag för alla dessa tjänstebeskrivningar och tjänsterna ska beskrivas i Servicedatalagret på samma sätt som andra tjänster.

Läs mer