Version 6.16.0 av Suomi.fi-informationsleden snart klar för driftsättning – uppdateringen möjliggör stöd för lastbalansering

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Suomi.fi-informationsledens produktionsmiljö uppdateras inom kort till version 6.16.0. Uppdateringen har redan gjorts i informationsledens utvecklings- och testningsmiljöer. Planen är att uppdatera produktionsmiljön vecka 44.

Läs mer

Alla kommuner är med i Servicedatalagret

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Samtliga 311 kommuner i Finland har anslutit sig till Suomi.fi-servicedatalagret och förbundit sig att producera information om sina servicekanaler i Servicedatalagret. Nästan hälften av alla kommuner har redan publicerat alla sina lagstadgade tjänster i SDL och därmed kan de anses vara driftsatta till fullo. Information om de tjänster som beskrivits i Servicedatalagret kan läsas bland annat via Suomi.fi-nättjänsten.

Läs mer

Arbetet med projektet för en gemensam informationsförvaltning (YTI) fortskrider snabbt

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

YTI-projektet utgör en del av spetsprojekthelheten Digitalisering av offentliga tjänster. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för gemensam informationsförvaltning för den offentliga förvaltningen och stärka systematisk och målinriktad definition och hantering av uppgifter. Dessutom uppmuntras man genom projektets åtgärder effektivera mångsidig användning av befintliga uppgifter. Projektet leds av finansministeriet, och Befolkningsregistercentralen ansvarar till största delen för att genomföra det.

Läs mer

Ännu hinner du anmäla dig till eIDAS-infomötet: Informationsmöte och diskussion om eIDAS-förordningen 8.11.2017

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Välkommen på informationsmöte om hur Suomi.fi-identifikationen möjliggör elektronisk identifiering av medborgare från andra EU-länder i den offentliga förvaltningens e-tjänster! Anmälningstiden till mötet går ut 27.10.2017: snabba på så får du plats!

Läs mer

Utbildning för drift och administration av en anslutningsserver den 9 november 2017

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Teknisk utbildning om Suomi.fi-informationsleden ordnas torsdagen den 9 november 2017 kl. 9.30–15.00. Utbildningen ordnas i CSC:s lokaler i Esbo på adressen Kägelstranden 14, Esbo. Utbildningen riktas särskilt till teknisk personal som ansvarar för drift och administration av en anslutningsserver. Utbildningen är gratis för deltagarna.

Läs mer