Ibruktagandet och förvaltningen av Suomi.fi-tjänster via Serviceadministrationen börjar nästa år

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Ibruktagandet och förvaltningen av Suomi.fi-tjänster överförs till Serviceadministration-webbplatsen under kommande år. Suomi.fi-tjänsterna skulle ursprungligen överföras till Serviceadministrationen redan i höst, men detta har fördröjts.

Läs mer

Kom med och skapa Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan för 2018–2019!

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Befolkningsregistercentralen har öppnat Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplan för 2018–2019 för kommentarer. En offentlig diskussion om planen ordnas 2.11.2017 kl. 9.30–11.30.

Läs mer

Riksarkivet möjliggjorde ärendehantering åt en annan person i Suomi.fi-nättjänst.

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

I Suomi.fi-fullmakterna nåddes en betydande milstolpe i slutet av september då Riksarkivet tog tjänsten i bruk i sitt materialbeställnings- och kundservicesystem Astia. Riksarkivets ibruktagande är mycket viktigt för Suomi.fi-tjänsterna, eftersom Riksarkivet är den första organisationen som möjliggjorde fullmakter mellan privatpersoner via Suomi.fi-nättjänsten.

Läs mer

Stöd kan ansökas för ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Finansministeriet beviljar organisationer inom den offentliga förvaltningen stöd för åtgärder som påskyndar ibruktagandet av tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Stöd för ibruktagandet av Meddelande-tjänsten kan sökas fram till 31.8.2018.

Läs mer

Suomi.fi-identifikation känner snart igen även andra än finländare

Suomi.fi tjänster - 24.10.2017

Suomi.fi-identifikation utvidgas 2018 så att tjänsten möjliggör identifiering även med andra EU-länders identifieringsverktyg. Ändringen innebär att även sådana personer som inte har ett finländskt verktyg för identifiering kan använda e-tjänster som tillhandahålls av den offentliga förvaltningen i Finland. Sådana är till exempel invandrare, personer som arbetar tillfälligt i Finland och finländare bosatta utomlands.

Läs mer