Anmäl dig till Suomi.fi-användarsamfundet

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Är du intresserad av att utveckla Suomi.fi-nättjänsten? Nättjänsten har från sedan första början utvecklats tillsammans med användarna. Vanliga användare har testat tjänsten och givit respons för att utveckla Suomi.fi.

Läs mer

Lättlästa kartor i webbtjänsten Suomi.fi

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

I planeringen av Suomi.fi:s nya lättlästa kartor beaktades brister i synsinnet. De lättlästa kartorna är inte samma sak som reliefkartorna som används av synskadade, utan de nya kartorna är till för att hjälpa personer med nedsatt syn eller nedsatta kognitiva färdigheter.

Läs mer

Inspelning och material från eIDAS-infomöte finns att fås

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Finansministeriet och Befolkningsregistercentralen arrangerade ett informations- och diskussionsmöte om eIDAS-förordningen den 8 november 2017. EU:s eIDAS-förordning (Electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market) och de relaterade ändringarna i den nationella identifieringslagen trädde i kraft den 1 juli 2016.

Läs mer

Suomi.fi turnerade i Finland under hösten

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Turnén för lanseringen av Suomi.fi-tjänsterna besökte under höstens lopp 29 köpcentrum på 22 orter mellan Helsingfors och Rovaniemi. Vi träffade hundratals intresserade medborgare som fick mer information om hur de får grepp om den offentliga servicen med hjälp av Suomi.fi. Tjänsten ansågs behövlig och vi fick också många värdefulla idéer som gör att vi kan göra tjänsten ännu bättre.

Läs mer

Seminariet #saavuta2017 behandlade tillgängliga nättjänster och presenterade Suomi.fi

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

På seminariet #saavuta2017 som Synskadades förbund rf ordnade den 17 november behandlades tillgängligheten till digitala tjänster. Befolkningsregistercentralen presenterade Suomi.fi-nättjänsten och den respons som inkommit på tjänsten.

Läs mer