Suomi.fi-tjänsternas utvecklingsplaner för 2018–2019 färdiga

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Befolkningsregistercentralen fortsätter utveckla Suomi.fi-tjänsterna under 2018–2019. Utvecklingsåtgärderna har samlats under ett utvecklingsprojekt (det s.k. SuoJa-projektet), som omfattar utvecklingen av alla Suomi.fi-tjänster som en helhet.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen ser över samarbetet med kunderna och intressentgrupperna

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Befolkningsregistercentralen håller på att förnya samarbetsformerna med kunderna och intressentgrupperna. Eftersom ämbetsverket har övertagit och även i fortsättningen kommer att överta många nya tjänster och funktioner blev det nödvändigt att se över samarbetet

Läs mer

S:t Michels stad använder nu Servicedatalagret för sin webbplats

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

S:t Michels stad har börjat visa information från Suomi.fi-servicedatalagret på sin webbplats. Servicedata hämtas direkt från Servicedatalagret till sidorna om stadens tjänster på webbplatsen. En del av innehållet berikas till exempel med bilder från WordPress.

Läs mer

Ibruktagandena av Suomi.fi-betalningar 2017 håller på att bli klara

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Ibruktagandena av tjänsten Suomi.fi-betalningar fortskrider enligt planerna och alla processer som schemalagts till 2017 beräknas vara klara i mitten av december. Alla organisationer som hittills använt tjänsten VETUMA för betalningar ska övergå till Suomi.fi-betalningar före utgången av 2017.

Läs mer

Rekordantal identifieringar i Suomi.fi-identifikationen – övergången från Vetuma-på slutrakan

Suomi.fi tjänster - 28.11.2017

Medborgarna identifierade sig via Suomi.fi-identifikationen för att uträtta myndighetsärenden 5,8 miljoner gånger i oktober 2017. Antalet identifieringar har ökat ständigt under det gångna året. Till exempel i maj 2016 var motsvarande antal endast 0,6 miljoner.

Läs mer