Tjänsten Fullmakter: Behandlingen av fel med överlappande fullmakter underlättas

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

Tisdagen den 15 oktober utökades tjänsten Fullmakter med en ny egenskap som särskilt bokföringsbyråer och andra som använder tjänsten i sitt yrke har nytta av.

Läs mer

Stödmaterial och ibruktagande av Suomi.fi-meddelanden finns nu i Suomi.fi-serviceadministrationen

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

Serviceadministrationen är en självbetjäningsportal riktad till organisationer, där man för tillfället kan bekanta sig med egenskaperna för tjänster och ta i bruk tjänsten.

Läs mer

Suomi.fi har publicerat en samlingssida för myndigheters teckenspråkigt material

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

På denna sida har samlats länkar till webbsidor, där myndigheter och föreningar har publicerat material på teckenspråk vars ämne motsvarar Suomi.fi:s informerande innehåll.

Läs mer

Månadens SDL-tips: Publicering av SDL-innehåll som håller på att gå ut sker enkelt via Uppgifter!

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

Vet du om att du även i användargränssnittet för Uppgifter kan granska och masspublicera organisationens innehåll i Uppgifter som håller på att gå ut? Öppna Massverktyg (se bild), välj de innehåll som håller på att gå ut och som du vill gå igenom, granska dem och masspublicera dem!

Läs mer

Den nya apoteksfullmakten är modern grannhjälp

Suomi.fi tjänster - 26.09.2019

Vad ska man göra om ens äldre mamma behöver receptbelagda läkemedel, men inte själv orkar ta sig med rollator till apoteket? Med en elektronisk fullmakt kan man uträtta apoteksärenden åt någon annan, och man behöver endast sin egen identitetshandling.

Läs mer