Tjänster och servicekanaler hittas enklare på Suomi.fi

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

Det är nu ännu enklare att hitta servicekanaler som kopplats till organisationernas tjänster på Suomi.fi. När du öppnar en tjänst visas anslutna servicekanaler direkt i höger kant.

Läs mer

Se presentationsvideon om appen Serviceställen!

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

En presentationsvideo om Befolkningsregistercentralens app Serviceställen har publicerats på Youtube.

Läs mer

Novembers SDL-tips: Ännu enklare att välja näringsgrensklass för företagstillstånd som beskrivs i SDL

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

En näringsgrensklass måste anges för företagstillstånd som beskrivs i servicedatalagret, så att tillstånden visas på rätt ställe på sidan Tillstånd och skyldigheter.

Läs mer

Smidigare servicestigar med Suomi.fi-fullmakter: Hur löste Aava och Pohjola Sjukhus e-tjänsterna för barnfamiljer?

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

Många privata läkarkedjor erbjuder sina kunder möjligheten till att uträtta ärenden på webben och med mobilen. Det är enkelt för en vuxen att identifiera sig för att sköta sina ärenden, men för minderåriga behövs en dubbelkontroll: är pappan Erik Exempel faktiskt vårdnadshavare till lilla Elsa Exempel och har han därmed rätt att sköta Elsas ärenden? Då hälsovårdsföretaget använder Suomi.fi-fullmakter kan vårdnadshavaren kontrolleras i realtid från befolkningsdatasystemet.

Läs mer

Domstolarna och åklagarväsendet uppfyller kraven i lagen om digitala tjänster med hjälp av Suomi.fi-meddelanden

Suomi.fi tjänster - 28.10.2019

De ämbetsverk som är underställda justitieministeriet började skicka elektroniska meddelanden i oktober. Med hjälp av tjänsten Meddelanden uppfyller ämbetsverken kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som har trätt i kraft.

Läs mer