Servicedatalagrets workshoppar ute i landskapen samlade områdenas SDL-användare

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-webbredaktion har i år tillsammans med regionala aktörer ordnat SDL-workshoppar ute i nästan alla landskap

Läs mer

Uppskattning: Företaget kan spara upp till 6–10 euro i kostnader för varje hanterat ärende genom att integrera Suomi.fi-fullmakter i sina tjänster

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

I stället för att bygga upp och upprätthålla en egen fullmaktstjänst kan företaget frigöra resurser för annat utvecklingsarbete, säger utvecklingschef Mika King vid Befolkningsregistercentralen.

Läs mer

Tydlig information hjälper när man går i ett töcken

Suomi.fi tjänster - 26.11.2019

Ibland ställer livet oss i orättvisa och sorgliga situationer. Det svåraste är säkert när en närstående avlider. Informationspaketen i Suomi.fi-webbtjänsten har tagits fram för att hjälpa människor framåt steg för steg.

Läs mer