Stödmaterial för ibruktagande av alla Suomi.fi-tjänster finns i Suomi.fi-serviceadministrationen – esuomi.fi stängs

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Stödmaterial, anvisningar för ibruktagande av tjänsten samt annat material för alla Suomi.fi-tjänster finns i fortsättningen på Serviceadministrationen:

Läs mer

Vill din organisation nå företag? Suomi.fi-meddelanden erbjuder en lätt, säker metod.

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Tjänsten Meddelanden är en färdig lösning för datasäker kontakt och erbjuder en smidighet som traditionell post inte kan nå.

Läs mer

Suomi.fi-fullmakters tjänstemannafunktioner: vad, när och för vem?

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Den tekniska plattformen för Suomi.fi-fullmakters tjänstemannafunktioner publiceras i början av året. Läs om hur tjänstemannafunktionerna genomförs: Hur kan jag få användarrättigheter? När kan jag använda funktionerna?

Läs mer

Servicedatalagret: ingen tvångsbulle utan bränsle

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Om servicedatalagret utnyttjas smart besparas organisationen onödigt arbete och kan bättre betjäna både medborgare och företag.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen och magistraterna slås samman till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1.1.2020

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Den 1 januari 2020 går Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och kontroll av magistrater som är verksam vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland ihop och bildar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Vårt uppdrag är att främja digitaliseringen av samhället, trygga tillgången till information och tillhandahålla tjänster för kundernas livshändelser.

Läs mer