Befolkningsdatasystemets nya byggnadsklassification tas i bruk i september 2019

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Statistikcentralen förnyade byggnadsklassifikationen i december i fjol. Byggnadsklassifikationen 2018 ersätter byggnadsklassifikationen som använts från 1994. Den nya byggnadsklassifikationen motsvarar bättre byggandets nuläge och är mer detaljerad än den tidigare klassifikationen.

Läs mer

Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården påverkar utlämnandet av uppgifter ur befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - 10.06.2019

Lagens syfte är att trygga skyddet för individens tillitsskydd samt rättigheter och friheter vid behandlingen av personuppgifter.

Läs mer

VAAKA-projektet: Det går nu att beställa levnadsintyg och hemvistintyg i tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 10.06.2019

Befolkningsregistercentralen har i samarbete med magistraterna inom ramen för projektet VAAKA utvecklat tjänsten Intyg från Befolkningsdatasystemet.

Läs mer

Certifikatkorten förnyas – Testkort med det nya chippet kan nu beställas!

Certifieringstjänster - 10.06.2019

Organisations- och SOTE-korten förnyas under hösten och vintern. Korten kommer att ha ett nytt chip med förbättrad datasäkerhet och dessutom uppgraderas kortens bildkvalitet.

Läs mer

Befolkningsregistercentralen medverkar på Kommunmarknaden 11–12 september

Befolkningsuppgiftstjänster - Certifieringstjänster - 07.06.2019

På vår avdelning J1 (vån. K) kan du bland annat bekanta dig med tjänsterna för upprätthållande av byggnadsuppgifter i befolkningsdatasystemet.

Läs mer