Elektronisk fullmakt underlättar besök i apoteket för annans räkning

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

I framtiden räcker det med det egna identitetsbeviset för att ta ut någon annans receptmedicin på apoteket, bara man har fått en elektronisk fullmakt från tjänsten Suomi.fi Reformen underlättar situationen särskilt för dem som sköter om barnens och makens ärenden.

Läs mer

Fler än 100 000 använder Suomi.fi-mobil

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

I maj uppnådde antalet användare som laddat ner Suomi.fi-appen 110 000, medan tjänsten Meddelanden har sammanlagt 215 000 användare. Mobilappen är alltså redan lite populärare än nättjänsten.

Läs mer

Skickar din organisation post till företag? – Ersätt pappersposten med Suomi.fi-meddelanden!

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Orsakar pappersposten mycket arbete och sinkar era processer? Tänk om ni kunde använda pengarna som går åt till pappersposten till något annat?

Läs mer

Gränssnittet för Suomi.fi-fullmakter har förnyats

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Det nya användargränssnittet för Suomi.fi-fullmakter har tagits i bruk tisdag 11 juni.

Läs mer

Nya metadata laddas inte upp och stöd för ibruktagande ges inte för Suomi.fi-identifikation i juli 2019

Suomi.fi tjänster - 12.06.2019

Stödet för ibruktagande och uppdateringen av metadata för Suomi.fi-identifikation håller paus i juli 2019. Miljöerna etableras för att säkerställa funktionalitet och garantera kontinuitet.

Läs mer