Suomi.fi-informationsmötena fortsätter den 11 februari!

Suomi.fi tjänster - 03.02.2020

Syftet med Suomi.fi-informationsmötena är att ge aktuell information till Suomi.fi-tjänsternas kundorganisationer samt till dem som är intresserade av övriga Suomi.fi-tjänster och kompatibiliteten om utveckling gällande ibruktagande, utveckling och innehåll.

Läs mer

Finlands eIDAS-stöd utvidgas – Estlands och Italiens identifieringsverktyg nu med

Suomi.fi tjänster - 03.02.2020

Stödet för Finlands eIDAS-knutpunkt utvidgas när man via knutpunkten även börjar förmedla användare som identifierar sig med identifieringsverktyg som Estland och Italien notifierat. Knutpunkten öppnas för Estlands och Italiens identifieringsverktyg i mars.

Läs mer

Suomi.fi-fullmakter utökas med flera möjligheter att uträtta ärenden för organisationer

Suomi.fi tjänster - 03.02.2020

Två nya funktioner togs i bruk i tjänsten Fullmakter under denna vecka som gör det möjligt för e-tjänster att erbjuda flera möjligheter för slutanvändare att uträtta ärenden åt någon annan. Tjänsten Fullmakter kan nu även användas av föreningar och företag där hela styrelsen måste bekräfta en fullmakt.

Läs mer

Webbutbildning för användning av Servicedatalagret har publicerats

Suomi.fi tjänster - 03.02.2020

En webbutbildning för användning av Servicedatalagret (SDL) har publicerats i eOppiva. SDL-körkort – Få koll på Servicedatalagret och utnyttja det är avsedd för alla som underhåller uppgifter i SDL.

Läs mer

Utvecklingen av Suomi.fi-tjänsterna fortsätter - även om projektet tar slut

Suomi.fi tjänster - 16.12.2019

Även om projektet nu avslutas fortsätter utvecklingen av tjänsterna sömfritt även efter årsskiftet vid den nya Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 66