Suomi.fi-viestit auttaa viranomaisia tarjoamaan sähköisiä palveluita uuden lain mukaisesti

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Huhtikuussa voimaantullut lain myötä viranomaisilla on velvollisuus tarjota mahdollisuus vastaanottaa viestejä ja asiakirjoja sähköisesti. Lain velvoitteet voi täyttää luotettavasti ja tehokkaasti Suomi.fi-viesteillä

Lue lisää

Valtuudet-palvelussa virkailijatoimintojen ensimmäinen versio käyttöön syksyllä

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Virkailijatoimintojen avulla mahdollistetaan sähköinen valtuuttaminen ja toisen puolesta asiointi useille tahoille, jotka ovat tällä hetkellä syystä tai toisesta niiden ulkopuolella Suomi.fi-valtuuksissa. Ensimmäisen version avulla kotimaiset organisaatiot pääsevät virkailijan avustuksella valtuuttamaan suomalaisia asiamiehiä toimimaan organisaationsa puolesta.

Lue lisää

Markkinaoikeuden päätös vaikuttaa Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun käyttöön ja käyttöönottoihin

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Markkinaoikeus on antanut päätöksensä koskien Väestörekisterikeskuksen tuottaman Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun kilpailutusta.

Lue lisää

Tietoa hoitopaikan valinnasta löytyy jatkossa Suomi.fi-verkkopalvelusta

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Hoitopaikanvalinta.fi-sivustolla julkaistut sisällöt terveysaseman, sairaalan ja muiden terveyspalvelujen valinnasta muuttavat Suomi.fi-verkkopalveluun.

Lue lisää

Suomi.fi-palveluväylässä nyt tuki RESTille

Suomi.fi-palvelut - 24.05.2019

Suomi.fi-palveluväylän uusi versio 6.21.0 on julkaistu 30.4.2019. Uuden version yksi merkittävimpiä uudistuksia on nyt tarjolle tuleva tuki REST-palveluiden käyttöön ja tuottamiseen.

Lue lisää